Kozel, Havelka, Janda k návrhu nařízení o obalech

Televize A11 v pořadu Cirkulární Česko přinesla rozhovor s generálním ředitelem EKOKOM Zbyňkem Kozlem, výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství Petrem Havelkou a Vratislavem Jandou ředitelem corporate affairs společnosti Nestle. Diskuze se týkala připravovaného nařízení EU o obalech a obalových odpadech, které může mít velmi vážné dopady na průmysl i služby.

Web České asociace odpadového hospodářství informoval o návrhu evropského nařízení o obalech již ve třech dílech svého seriálu. Tyto díly si můžete připomenout pod následujícími odkazy:

První díl: Návrh nařízení o obalech je třeba ještě dopracovat - systémové připomínky

Podrobněji jsme si vysvětlili některé vyloženě přestřelené navrhované body, například s přepočítáváním a urychlováním cílů ke sběru PET lahví a nucení členských států do unifikovaných řešení, bez ohledu na specifika a efektivní výsledky zavedených systémů v konkrétních státech.

Druhý díl: Pochybnosti k obsahu návrhu nařízení o obalech narůstají - recyklovaný obsah, lobbované zálohy, cíle pro opakované použití

V druhém díle jsme čtenářům přinesli podrobnější komentář k jednotlivým problematickým částem navrhovaného nařízení, definicím, apod.

Třetí díl: Ministři řady států kritizují návrh evropského nařízení o obalech

Třetí díl komentuje již stávající dopady návrhu nařízení na segment investic do oběhového hospodářství a přináší prezentaci Petra Havelky z konferenci Odpady a obce 2023, která se právě těmito dopady zabývala. Tředí díl přináší také kritické pozice ministrů řady evropských zemí k navrhovanému nařízení Evropské komise.

Pokračováním diskuze je aktuálně pořad Cirkulární Česko, který se kontroverzním nařízením nyní také zabýval.

Video diskuze - Kozel, Havelka, Janda k návrhu evropského nařízení o obalech a obalových odpadech

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím videa TV A11

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..