Krajské plány odpadového hospodářství

Vláda loni před Vánoci schválila Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR). Jedná se o strategický dokument, který bude určovat podobu odpadového hospodářství České republiky po dobu příštích deseti let.

POH ČR slouží jako výchozí dokument pro krajské plány odpadového hospodářství, které musejí jednotlivé kraje vytvořit a schválit do 18 měsíců od začátku platnosti POH ČR. Ministerstvo životního prostředí dalo ve snaze uspíšit proces jejich tvorby a schvalování k dispozici 14 milionů korun, které poslouží k pokrytí nákladů krajů v případě, že odevzdají své plány do 12 měsíců. Některé kraje se však ohrazují vůči zrychlenému zpracování POH krajů, jež je v rozporu s požadavkem na jeho kvalitní zpracování, které si spolu se schvalovacím procesem žádá zákonem definovaný čas.

Cílem aktuálního POH ČR je dle MŽP omezení skládkování, zvýšení recyklace a podpora energetického využití směsného komunálního odpadu. Nevládní organizace POH kritizují s argumentem, že je napsaný pro podporu spaloven. Obce jako původci odpadů mají za úkol zajistit separování papíru, skla a plastů a nově také biologicky rozložitelného odpadu a kovů. Do plánu byl poprvé zahrnut také program předcházení vzniku odpadů. V krajských POH může být pro obce rizikové nastavení strategie tzv. centralizace řízení toků odpadů, která je úzce spojená s výstavbou nákladných velkokapacitních zařízení a s budoucím závazkem obcí dodávat do těchto zařízení dlouhodobě své odpady. Obcím hrozí zcela reálné riziko, že v budoucnu nebudou moci ovlivnit to, kam jejich odpady směřují a tudíž ani cenu, kterou budou za tyto služby platit. Obdobná situace již nastala např. v Německu. Obce ve svazku RAVON, vytvořeném uměle za účelem vzniku velkokapacitní spalovny, dnes citelně doplácejí na smlouvy uzavřené na dlouhodobé dodávky odpadů do tohoto zařízení. Doplácet na tyto nevýhodné smlouvy budou obce až do roku 2028 (více viz zde; a zde). Do té doby prakticky nemohou vysoutěžit jiného dodavatele služeb odpadového hospodářství.

Riziko podobného vývoje jako v uvedeném příkladu se naštěstí netýká všech krajů. Velká část krajů  nestaví své POH na jednom velkokapacitním zařízení, ale chce i v novém POH zachovat obcím dosavadní možnost volby, s využitím širokého spektra zařízení a technologií, kde by mohly být jejich odpady využívány. Obce tak nebudou nuceny jedna druhé doplácet za odpady, což je typické specifikum fungování podobných svazků a budou moci kdykoli své služby přesoutěžit v tržních podmínkách. Trh s odpady a zpracovatelské technologie se rychle vyvíjejí a je tak logické, že uvázat se na dlouhou dobu do specifických velkokapacitních a navíc velmi nákladných řešení není smysluplné (viz také závěr bodu 21 stanoviska Výboru PVE Evropského parlamentu). Rok 2015 je pro obce klíčový, aby se rozhodly, kterou cestou se chtějí vydat. Krajská POH jistě ledasco napoví. 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s odkazem na článek ve společné příloze časopisů Moderní obec a Odpady č. 6/2015

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..