Krátký skok na skládku AVE CZ v Čáslavi

Skládka komunálních odpadů firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., nacházející se na severozápadním okraji katastru města Čáslavi, není jen místem, na kterém se soustřeďují věci, které už lidé vyhodili. Je i zařízením, snažícím se některé z těchto hmot vrátit v podobě suroviny do výrobního procesu.

,,Stále se ještě dost lidí domnívá, že vytříděný odpad nakonec stejně skončí na jedné hromadě s ostatními zbytky," řekl již před nějakou dobou k tomu ředitel provozovny. ,,Chci je ujistit, že tomu tak není. Snad je přesvědčí i to, že na čáslavské skládce byla nedávno dostavěna hala, v níž je instalována linka na důkladné dotřídění plastu a papíru.Skládka se intenzivně věnuje i bioodpadu, který mohou lidé odkládat do hnědých kontejnerů, umístěných na mnoha místech města. Tento odpad byl dříve zpracováván způsobem stejným, jakým ho běžně dovedou zužitkovat zemědělci či zahrádkáři - tedy normálním kompostováním. Firma AVE CZ dokončila minulý rok v Čáslavi výstavbu zařízení, zvaného ,,jednotka suché fermentace", v němž je konečné zpracování bioodpadu podstatně hospodárnější. Zužitkuje se při něm nejen tuhá část, ale i bioplyn, který při rozkladu organické hmoty vzniká. Zbytek, zvaný fermentát, je pak využíván v zemědělství jako hnojivo. Bioplyn, jehož podstatnou součástí je methan, pak slouží k výrobě elektřiny. Krom zpracování bioodpadu v jednotce suché fermentace pokračuje čáslavská skládka i v klasickém kompostování, jehož produkt využívá při vytváření humózní půdní vrstvy k ekologickému převrstvení uložených odpadů. Třídění odpadu tedy smysl má a pomáhá šetřit řadu přírodních energetických i surovinových zdrojů. Nové linky na jeho efektivní a hospodárnější využití na čáslavské skládce to plně potvrzují.

 

ZDROJ: meucaslav.cz , kráceno, uparveno

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..