Likvidace ekologických zátěží vázne. HK ČR a ČAOH vyzvaly stát k nápravě

Ani čtvrt století po privatizaci podniků v 90. letech minulého století stále nejsou odstraněny ekologické zátěže, u nichž se stát zaručil za jejich likvidaci, upozorňují Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Proto na semináři dne 14.6. vyzvaly ministerstvo financí, aby významně zvýšilo objem peněz směřovaných do vyčištění kontaminovaných míst.

„Tyto staré ekologické zátěže mají negativní dopady na životní prostředí v ČR a také na další rozvoj aktivit zasažených firem. Objem peněz mířených do odstranění ekologických škod by měl stát zvýšit, aby se vyhnul případným miliardovým soudním žalobám nabyvatelů za neplnění závazků z ekologických smluv,“ upozornil dnes předseda Sekce životního prostředí HK ČR Jan Mraček během semináře Problematika ekologických zátěží se státní garancí.

„Stát by měl sdělit, jakým způsobem chce zajistit přípravu dostatečných prostředků pro aktivní řešení těchto dlouhodobých závazků,“ dodal výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka při semináři, který se dnes konal na půdě HK ČR v pražském Florentinu za účasti zástupců ministerstev financí a životního prostředí, poslanecké sněmovny, České inspekce životního prostředí a firem – tedy nabyvatelů, jichž se ekologické zátěže se státní garancí týkají.

Staré ekologické zátěže představují kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce), kde byl závadný stav způsoben státními podniky v období před privatizací používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií a chemických látek. Agendou odstraňování ekologických škod byl pověřen v úzké spolupráci s ministerstvem životního prostředí Fond národního majetku ČR, jehož majetek, činnosti a kompetence po jeho zániku později přešly na ministerstvo financí. K odstranění škod používají část prostředků z výnosu privatizace.

HK ČR i ČAOH také mimo jiné vyzvaly ministerstva financí a životního prostředí, aby do letošního podzimu zpřístupnily seznam priorit dosud nevypořádaných ekologických zátěží se státní garancí a vypracovaly metodiku pro výběr sanací jednotlivých každoročně vybíraných znečištěných lokalit.

Fotografie ze semináře jsou umístěny pod článkem.

 

Ke stažení:

Program celého semináře - 160614-program-seminar-sez-final.pdf [ 66.1 kB ]

Prezentace jednotlivých řečníků semináře jsou k dispozici zde.

ko-prezentace-stare-zateze-cz160613.pdf [ 114.61 kB ]

e.on-profil-prezentace-sez.pdf [ 841.3 kB ]

pardubicky-kraj-sez---prezentace--14-06--2016-hd.pdf [ 4.47 MB ]

ave-ekologickE-zAtEZe.pdf [ 508.47 kB ]

mf-seminar-hk-postupy-mf.pdf [ 202.15 kB ]

Cinnost-CiZp-v-procesu-odstr-sez-14-06-2016final.pdf [ 121.94 kB ]

tuhacek-ekozazeze.pdf [ 108.3 kB ]

holoubek-04.pdf [ 690.83 kB ]

 

Zdroj: ČAOH a Hospodářská komora

 

Související články:

HK a ČAOH spolupořádají seminář ke starým ekologickým zátěžím

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..