Lze odpad energeticky využít i jinde než ve spalovnách?

Spoluspalování a spalování paliv z odpadu je vhodný způsob, jak efektivně energeticky využít odpad v již existujících energetických zdrojích. Jde o zpracování odpadu, které je při dodržení přísných norem a technologických postupů environmentálně zcela bezpečné a odpovídá nejvyšším standardům. Spoluspalování či spalování paliv z odpadů v již postavených cementárnách, teplárnách a elektrárnách je úspěšně realizované např. v Polsku a v Itálii.

 

U nás se výrobou tuhých alternativních paliv (TAP) a jejich spoluspalováním s fosilními palivy zabývá mimo jiné i firma ecorec Česko s.r.o., jedna z členských společností České asociace odpadového hospodářství. 

„Společnost ecorec Česko s.r.o. (dále také Ecorec) zpracovává vytříděný odpad, který není vhodný pro další materiálové využití. Vyrábí z něho tuhé alternativní palivo, které jeho odběratel spoluspaluje v blízké cementárně. Jedná se o velmi efektivní a hospodárný způsob energetického využívání odpadu. Stále častěji zaznívají myšlenky na větší uplatnění paliv z odpadu i v již existujících elektrárnách a teplárnách, jak je to možné třeba v Itálii,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Mezi hlavní výhody této cesty patří podstatně nižší náklady na investice a samotný provoz ve srovnání s klasickými spalovnami komunálních odpadů. Toto je podstatné zejména pro původce odpadů (občany, firmy), neboť to jsou ti, kdož cenu za finální naložení s odpadem vždy platí.

Další výhodou je, že paliva z odpadů mohou být vyráběna přesně dle požadavků jejich odběratele. To znamená, že mají definovanou výhřevnost definované limitní množství znečišťujících látek. Paliva jsou homogenní, což je podmínkou jejich smysluplného využití v k tomu určených zdrojích. Moderní linka společnosti ecorec Česko s.r.o. tak významnou měrou přispívá ke smysluplnému využívání odpadů.

 

Níže je k dispozici obrázková galerie, která ukazuje jednotivé části této cesty využití odpadů:

Zpracování odpadu společností Ecorec

Obr. č. 1: Ecorec vyrábí tuhé alternativní palivo mimo jiné z tříděného komunálního odpadu.

Obr. č. 2: Odpad je během procesu zpracování homogenizován

Obr. č. 3: Odpad se dále drtí a upravuje do podoby standardizovaného paliva, což je upravený, homogenizovaný a kvalitativně definovaný materiál.

Obr. č. 4: Řídicí centrum - Při zpracování odpadů společnost Ecorec využívá nejmodernější technologie.

Obr. č. 5: Vápencový lom - Palivo z odpadů se využívá při výrobě cementářského slínku.

Obr. č. 6: Cementářská pec - V cementářské peci je bezodpadově využíváno palivo vyrobené z odpadů spolu s uhlím

 

Článek je rovněž k dispozici ve formátu pdf s přímo vloženými obrázky - zde - caoh-ecorec-cesta-odpadu-final2.pdf [ 264.91 kB ].


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..