Návrh nové vyhlášky k autovrakům k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí zaslalo návrh nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností do meziresortního připomínkového řízení.


Podrobněji k obsahu

 

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude podle MŽP k 1. lednu 2021 zrušena novým zákonem o odpadech (sněmovní tisk č. 676). Novou vyhlášku bylo zapotřebí vypracovat v návaznosti na návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, který nahradí co do úpravy autovraků (vozidel s ukončenou životností) stávající zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná vyhláška upravuje zejména obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla, technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, soustřeďování a skladování vozidel s ukončenou životností, na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů, části, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány a způsob demontáže nebezpečných částí a odčerpání provozních kapalin.

Dále vyhláška stanovuje také rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití, způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování, rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti částí vozidla.

Předkládaná vyhláška obsahově vychází ze stávající vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, některé části zcela přejímá nebo je pouze mírně modifikuje.


Nově například

Nově povede zpracovatel vozidel s ukončenou životností v rámci průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití, které prošly přípravou k opětovnému použití. Navrhovaná vyhláška dále nově stanovuje způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.


Navrhovaná účinnost od 1.1.2021


Ke stažení


návrh vyhlášky: 384navrh-vyhlasky.pdf [ 1.04 MB, PDF ]

odůvodnění:98oduvodneni.pdf [ 442.18 kB, PDF ]

RIA:ria.pdf [ 430.13 kB, PDF ]Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..