Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin

Téma polemiky Odpadového fóra: „Trh druhotných surovin je u nás v důsledku nedostatečných kapacit silně proexportně orientovaný. Je to dobře nebo špatně? Neměl by stát podpořit budování zpracovatelských zařízení?"

Vyjádření České asociace odpadového hospodářství

Je nutné si uvědomit, že náš trh s „druhotnými surovinami“ je součástí evropského a globálního trhu. Představa o jeho možném ovlivnění státní podporou budování nových zpracovatelských kapacit v ČR, není zcela realistická.

Pokud zde takováto zařízení nevzniknou sama o sobě, na základě příčetné ekonomické rentability jejich provozu a dlouhodobé stability legislativních podmínek pro provozovatele nebo investora, bylo by takové zařízení stejně odsouzeno k zániku. Investiční dotace tohoto typu spíše krátkodobě deformují trh.

Další skutečností je, že trh druhotných surovin v ČR je ve vztahu k trhu evropskému a světovému velmi malý a ani případné dotační snahy státu by nemohly výrazněji změnit ekonomickou realitu obchodu s touto množinou komodit.

Na druhou stranu v ČR jsou již nyní nemalé kapacity pro zpracování některých „druhotných surovin“. Např. většina českého skla se zpracovává v ČR, jsou zde také dostatečné kapacity pro zpracování PET a dalších plastů, některých druhů papíru, také kovů, dřeva, apod. Z ekonomického hlediska je pak poměrně logické, že některé minoritnější komodity, které u nás nemají silnější zpracovatelské kapacity, budou exportovány do větších zpracovatelských zařízení v zahraničí, kde je nákladovost jejich zpracování menší.

Otázkou k širšímu zamyšlení je spíše možná cesta k efektivnějšímu a ekonomicky reálnému využívání většího množství zdrojů z „druhotných surovin“ na území EU a nikoli jejich vývoz do dalších zemí mimo EU (surovinová strategie a bezpečnost).

 

Ing. Petr Havelka

výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Celá polemika vyšla v časopisu Odpadové fórum 11/2012

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..