Nová legislativa k omezení plastů vychází ve Sbírce

Dnes vychází ve Sbírce zákonů zcela nová legislativa dopadající na plastové výrobky. Jedná se o zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí („plastový zákon“). Dále vychází ve Sbírce související zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím „plastového zákona“. Nová legislativa je transpozicí evropské směrnice.

Mezi konkrétní opatření, která nový „plastový zákon“ přináší, patří zejména:

  • zákaz uvádění vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu, tedy různých jednorázových plastů jako jsou brčka, plastové příbory, talířky atd.
  • označování vybraných plastových výrobků za účelem informování konečného uživatele o přítomnosti plastů a o vhodných postupech nakládání s odpadem z tohoto výrobku
  • speciální osvětová činnost u vybraných plastových výrobků
  • zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobců pro určité druhy vybraných plastových výrobků; výrobci budou mít povinnosti jako např. uhradit obcím na základě písemné smlouvy náklady na úklid odpadu z konkrétních druhů vybraných plastových výrobků (např. z tabákových výrobků).

Související zákon č. 244/2022 Sb. pak obsahuje mimo jiné novelu zákona o obalech, která ukládá další povinnosti výrobcům plastových obalů. Novela zejména stanoví:

  • cíle pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví, a to od 1. ledna 2025 minimálně 77 % hmotnosti těchto obalů a od 1. ledna 2029 minimálně 90 % hmotnosti těchto obalů uvedených v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu
  • povinný obsah recyklovaných plastů v obalu, PET lahve budou muset obsahovat od roku 2025 alespoň 25 % recyklovaných plastů a všechny plastové nápojové lahve o objemu do tří litrů budou muset od roku 2030 obsahovat alespoň 30 % recyklovaných plastů
  • povinnost osoby uvádějící na trh nebo do oběhu vybrané druhy jednorázových plastových obalů hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu
    z těchto obalů
  • povinnost uvádět od července 2024 na trh plastové nádoby na nápoje o objemu až 3 litry (uzávěry a víčka vyrobené z plastů) pouze tak, že uzávěry a víčka budou připevněna k nádobě.

V procesu projednávání nové legislativy Parlamentem ČR byla diskutována i otázka případného zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek. K této radikální změně dosavadního systému v ČR však nedošlo a povinné zálohování nebylo do zákona promítnuto. Došlo ale k výraznému zjednodušení možnosti zavedení dobrovolného zálohování pro výrobce nápojů. Spotřebiteli tak zůstává jeho dosavadní právo svobodné volby, v čem si svůj nápoj koupí. Výrobcí nápojů mohou, pokud chtějí, zavést dobrovolné zálohy pro ty spotřebitele, kteří chtějí nosit neporušené vypité plastové lahve zpět do obchodů. Dobrovolné zálohy jsou dlouhodobě vyzkoušené například u skleněných lahví na pivo.

Nová legislativa vstoupí v účinnost již k 1. říjnu 2022.

Ke stažení

Znění obou nových zákonů je k dispozici zde: sb0112-2022 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..