Nová vyhláška MŽP - o přípustné úrovni znečišťování ovzduší

S číslem 415/2012 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů v částce 151/2012 nová Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Nová vyhláška například stanovuje způsob a četnost zjišťování úrovně znečišťování ovzduší, měření, výpočet a rozsah, způsob a podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchování výsledků zjišťování úrovně znečišťování, způsob zjišťování tmavosti kouře, dále obecné emisní limity, specifické emisní limity, apod.

Vyhláška nabývá učinnosti dne 1. prosince 2012. Zde je možno prohlédnout si text vyhlášky: vyhlaska-415-2012.pdf [ 6.19 MB ]

Dnes, jako ČAOH, v Poslanecké sněmovně řešíme, spolu s dalšími subjekty, aspekty chemické...

Redakce Hospodářských novin zaslala několik dotazů k problematice sběru a využití...

Dne 27. dubna 2022 byla za účasti více jak 80 hostů v areálu výrobního závodu Kronospan...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..