Nové Metodické sdělení MŽP k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 23. března 2023 nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy). Toto metodické znění nahradilo dosavadní metodické sdělení na toto téma z července 2022. 

Nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy) vydané odborem odpadů Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) rozlišuje mezi nakládáním s opětovně použitými dřevěnými výrobky podle data, kdy byly ošetřeny kreosotovými oleji. Konkrétně zda byly ošetřeny před 31. prosincem 2002 a nebo po 31. prosinci 2002.

 

  • Ošetřeno před 31. 12. 2002 - chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona o odpadech, ale použitým výrobkem ve smyslu evropského nařízení o chemických látkách REACH. Toto opětovné použití se však týká zejména průmyslového používání pro odborné účely (jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů, přípustné je také opětovné použití dřevěných železničních pražců za určitých podmínek jako stavebního prvku).

Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat např. uvnitř budov, na hřištích, v parcích atd.

Takto ošetřené dřevo kreosotovým olejem nemohou používat fyzické osoby.

 

  • Ošetřeno po 31. 12. 2002 - po skončení použití není možné dřevěné železniční pražce, které byly ošetřené kreosotovými oleji po 31. prosinci 2002, nabídnout k opětovnému použití, ale musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečnými odpady v souladu s platnou legislativou.

 

Metodika se dále podrobně zabývá nakládáním s odpady z chemicky ošetřených dřevěných výrobků. Mimo jiné uvádí, že po skončení využití dřeva ošetřeného kreosotovým olejem se jedná o nebezpečný odpad zařazený podle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Tento odpad nesmí být spalován na volném prostranství ani v kamnech nebo kotlích určených pro spalování dřeva. Nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu. 

Znění zde:oodp-metodicke_sdeleni_prazce_final-20230323 

 

Zdroj: ČAOH s využitím informací MŽP

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..