Nové nařízení k nebezpečné vlastnosti odpadů - HP 14 „ekotoxický

Dne 14. června 2017 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Rady (EU) 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.

Dosavadní znění položky HP 14 „ekotoxický“ v příloze III upravující vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými, se nahrazuje novým podrobnějším zněním podmínek (viz příloha). Důvodem pro přípravu nového nařízení bylo zohlednění výsledků studie provedené v EU za účelem zajištění úplnosti a reprezentativnosti informací o možných dopadech posouzení této nebezpečné vlastnosti.

Cílem bylo sladit posuzování v co nejvyšší míře s kritérii pro posuzování ekotoxicity chemických látek stanovenými v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008.

Nové nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, ale použije se až od 5. července 2018 (podle preambule tohoto nařízení z důvodu poskytnutí dostatečného času podnikům a příslušným orgánům na přizpůsobení se novým požadavkům).

Podle aktuálních mediálních informací odbor odpadů MŽP nepovažuje nové nařízení za zásadní změnu v dosavadním posuzování této nebezpečné vlastnosti. "Závěr je takový, že nové nařízení se nijak ČR zásadně nedotkne. Budeme pokračovat ve stanovování ekotoxicity v odpadech klasickou a letitě standardní metodou laboratorního stanovení, nebudeme se striktně vázat nově stanoveným postupem stanovení HP14, protože nemusíme, jak to říká samo nařízení. Kdo však bude chtít postupovat podle nově navrženého, může, nic mu nebrání. Toto stanovení však není úplně šťastným a hlavně nedojde k tomu, co původně EU chtěla a to, sjednotit postup stanovování HP14 napříč Evropou," říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ČR.

 

Ke stažení

nařízení - narizeni-hp14-2017-997.pdf [ 326.66 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..