Novela odpadového zákona – i přes silnou kritiku byly kontroverzní změny prohlasovány

Třetí čtení novely zákona o odpadech, která měla původně řešit pouze omezení sběren, ale do níž byly opět mimo standardní legislativní proces načteny zásadní strategické změny odpadového hospodářství, proběhlo ve sněmovně dosti bouřlivým způsobem.

 

Několik poslanců, chtělo na začátku tohoto bodu vystoupit se svým kritickým hodnocením nestandardní cesty, jakou jsou nyní navržené změny silou a bez otevřené diskuze narychlo prosazovány. Změny, které svou podstatou negativně dopadnou na drtivou většinu původců odpadů, včetně obcí. Změny, které měly být řešeny dle příslibu ministra Brabce v novém zákoně o odpadech, který má MŽP předložit již na podzim a na jehož konsensuálním znění hledají shodu odborníci v pracovních skupinách na MŽP. Realita je však jiná, a to přes nesouhlas mnoha zákonodárců. Předseda sněmovny Hamáček na počátku projednávání třetího čtení sněmovního tisku 153 třem poslancům zásadním způsobem zkrátil dobu vystoupení s odkazem na znění jednacího řádu Sněmovny a s odůvodněním, že ve třetím čtení se dle jeho výkladu mají pouze komentovat legislativně technické změny zákona a že na podobná obecná stanoviska zde není prostor.

To vyvolalo velmi silnou negativní reakci mnoha zákonodárců, kteří požadovali umožnění otevřené diskuze k navrženým změnám, neboť od toho jsou dle jejich názoru všechny fáze čtení zákonů ve Sněmovně. Poslanci žádali od předsedy sněmovny definování textu jednacího řádu, který by jim upíral možnost otevřené diskuze k projednávaným bodům. Aktuální postup označili jako zcela bezprecedentní a jako takový, který se doposud ve Sněmovně neodehrál. Poslanec Kováčik (KSČM) koalici upozornil, že „každý klacek má dva konce“ a že podobné doposud nevídané postupy se mohou v budoucnu obrátit v neprospěch těch, kteří je nyní prosazují. Podobným způsobem toto omezení diskuze kritizovali i poslanci ODS a TOP 09. Poslanci se opakovaně dožadovali umožnění diskuze k tomuto bodu a k tomu, aby mohli upozornit na zásadní chyby a negativa narychlo načtených a standardně neprojednaných pozměňovacích návrhů, které velká část odborné veřejnosti a klíčových partnerů potřebné odborné diskuze silně kritizuje (např. stanovisko obcí zde; stanovisko ČAOH zde; stanovisko ekologů zde). Poslanec Benda k tomuto také uvedl, že při podobném omezování možnosti vystoupení, pokud by tímto způsobem zákon dnes prošel, pak garantuje, že to půjde k Ústavnímu soudu a ten je na možné omezení parlamentní diskuze velmi citlivý.

Kritizovaný věcný obsah zákona shrnul poslanec Kučera (TOP 09), který mimo jiné uvedl, že zákon je šitý na míru spalovnám. Že navržené změny týkající se zákazu skládkování samozřejmě nejsou součástí evropského práva, jak jeho prosazovatelé účelově říkají. Dotázal se, proč jsou tyto změny tak silně a narychlo prosazovány, a to nad rámec evropské směrnice. Proč se ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou, která je výhodná jen pro jednu stranu a je velmi nákladná? Znovu upozornil, že změny mají zásadní dopad na ekonomiku původců odpadů, obcí a celého sektoru a že u návrhu chybí potřebná analýza dopadů (RIA). Na závěr svého vystoupení podal návrh na stažení zákona zpět do druhého čtení.

Po podobných vystoupeních dalších zákonodárců bylo následně přistoupeno k hlasování. To ve zjednodušené podobě dopadlo takto:

  1. kompetence pro obce k vydání vyhlášky k zákazu sběren – návrh nebyl přijat
  2. návrh týkající se domácího a komunitnímu kompostování - návrh nebyl přijat
  3. návrh o spolupráci MZe a MŽP při využití BRO - návrh byl přijat
  4. návrhy týkající se zavedení povinného třídění kovů a BRO - návrh byl přijat
  5. návrhy týkající se omezení skládkování (omezení skládkování veškerého SKO, termínu roku 2024, TZS) - návrh byl přijat
  6. novela zákona jako celek - návrh byl přijat

Nyní půjde zákon do projednání v Senátu.

Kompletní stenozáznam, který s ohledem na poměrně bouřlivé projednávání tohoto bodu stojí za přečtení, je k dispozici zde: stenozaznam-3cteni-153.pdf [ 124.91 kB ]

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Související články:

Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Pravdy či nepravdy – co skutečně stanoví platná legislativa EU v oblasti odpadového hospodářství?

Strategické změny v OH ve sněmovně opět formou poslaneckého pozměňovacího návrhu - stanovisko ČAOH

Kontroverzní odpadová novela - průběh třetího čtení ve sněmovně

Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Průzkum STEM/MARK - Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..