Novela odpadových vyhlášek v meziresortu

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášek k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Ministerstvo životního prostředí aktuálně předalo novelu vyhlášek č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady do vnějšího připomínkového řízení. Hlavním důvodem novelizace je návaznost na tzv. ekoaudit legislativy životního prostředí a na již schválenou ekoauditovou novelu zákona o odpadech, která nabývá účinnosti už 1.10.2013.

Aktuální novely vyhlášek řeší například tyto důležité věci:

  1. Upravuje se základní popis odpadu ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., a  to způsobem, který omezuje administrativní náročnost a je lépe vhodný pro využití v praxi.
  2. Novelou vyhlášek je řešena otázka změn v zařazování odpadů dle kategorií v návaznosti na proběhlou změnu § 6 zákona o odpadech. Důležité upozornění je, že zařazování odpadu bude nově s odkazem na evropské nařízení o CLP č. 1272/2008 ES (tento postup nahrazuje zařazování dle ekoauditovou novelou zrušené přílohy č. 5 zákona).
  3. Dále upozorňujeme na změnu v označování odpadu, u kterého byly vyloučeny nebezpečné vlastnosti – vyhláška nyní přímo stanovuje, že takovýto odpad se zařazuje jako "N/O" (důležité - neplést s "O/N" – to je pro jiný případ).
  4. Zařazování autovraků do kategorie „O“ i bez hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
  5. Specificky jsou stanoveny povinné části POH obce.

 

Novela vyhlášek zaslaných nyní do vnějšího připomínkového řízení je i s důvodovou zprávou k dispozici zde:

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi.pdf [ 72.35 kB ]

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi-duvod.pdf [ 134.07 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..