Novela vyhlášky k bateriím v připomínkovém řízení

Do připomínkového řízení jde návrh novely vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Stručně k obsahu:

Návrh novely vyhlášky nahrazuje dosavadní znění přílohy č. 3 „Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů“.

Podle důvodové zprávy je cílem této novely především přizpůsobení formuláře roční zprávy požadavkům na rozsah ohlašovací povinnosti ČR vůči Evropské komisi a dále zlepšení kontrolovatelnosti hospodaření kolektivních systémů v oblasti baterií a akumulátorů. Konkrétně má tato novela rozšířit v roční zprávě údaje o bateriích a akumulátorech uváděných na trh a zpětně odebraných nebo odděleně sebraných bateriích a akumulátorech, a to z důvodu změny struktury dat zasílaných Evropské komisi.

Do přílohy č. 3 vyhlášky se také doplňují obsahové náležitosti „Přehledu hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění“, což je samostatná příloha roční zprávy.

Účinnost této novely se předpokládá k datu 1. července 2015.

(Návrh novely obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se má roční zpráva o bateriích a akumulátorech za rok 2015 zpracovat podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.)

Termín pro předání připomínek k návrhu novely na MŽP je 5. 5. 2015.


Ke stažení:

text novely vyhlášky - navrh-vyhlasky-baterie.pdf [ 137.05 kB ]

text novely vyhlášky z vyznačenými změnami v dosavadním znění - platne-zneni-s-vyznacenim-navrhovanych-zmen.pdf [ 174.71 kB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 


 

 


Potravinové zbytky včetně gastroodpadu už více než rok nejdou nazmar. Obyvatelé sídlišť...

O tom, co s komunálními odpady, včetně těch směsných, dělají v dalších státech Evropy,...

Kupovat vodu v plastu není udržitelné jednání. Není to správné jednání ve vztahu k...

Podle ankety v článku na iDnes, i podle diskuze pod článkem, normální lidé v ČR odmítají...

Komora označila navrhovaný zálohový systém za zastaralý, z 80. let minulého století.

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..