Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je ve Sbírce

V návaznosti na zpětnou vazbu k vybraným částem nové odpadové legislativy připravilo Ministerstvo životního prostředí potřebnou novelizaci vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Ta vyšla den před Vánoci ve Sbírce. Touto novelizaci se řeší některé problémové body, které by bez potřebné novely přinášely nemalé problémy v praxi, hned od 1. ledna 2023.

Dne 23. prosince 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace odpadových vyhlášek, a to pod číslem 445/2022 Sb. Jedná se zejména o novelizaci vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Mezi hlavní změny patří:

  • posunutí termínu pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady až do konce roku 2024 tak, aby byly povinné osoby schopny přizpůsobit své elektronické systémy,
  • úprava zákazu skládkování nebezpečných odpadů z důvodu nedostatku kapacit v ČR (prodloužení přechodného ustanovení ke konci roku 2025 a změny v příloze č. 4 vyhlášky)
  • zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu
  • navýšení podílu výmětů z dotřídění odděleně soustřeďovaných plastových odpadů, který může být v letech 2023 a 2024 předán k energetickému využití, a to na současnou úroveň, důvodem je aktuální energetická krize a problémy s odbytem druhotných surovin (úprava přílohy č. 7 vyhlášky) 
  • úprava výjimky z povinnosti vybavit zařízení váhou (§ 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky) - doplnění výjimky pro zařízení přijímající výhradně kapalné odpady
  • vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad/neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů (§ 83 vyhlášky)
  • oprava limitních hodnot v odpadech pro zasypávání (příloha č. 5 vyhlášky)  -  obsah benzo(a)pyrenu a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků 

Novelizace se však týká i dalších odpadových vyhlášek, ve kterých se rovněž upravují přechodná ustanovení související s vedením odpadové evidence a podáváním hlášení.

Konkrétně se jedná o vyhlášku Katalog odpadů, vyhlášku o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášku o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

 

Účinnost

Celá novelizace odpadových vyhlášek vstupuje v účinnost již k 1. lednu 2023.

 

Ke stažení

znění novely vyhlášky 445/2022 Sb:   445_2022-vyhl 

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..