Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dne 30. 9. 2022 poslalo MŽP do připomínkového řízení novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.). Podle předkládací zprávy ministerstvo přistoupilo k novelizaci vyhlášky s cílem zabránit nepřiměřeným dopadům na povinné osoby, protože některé povinnosti od ledna 2023 by měly velmi významné ekonomické dopady pro průmyslové podniky a obce.

Návrh novely zejména obsahuje: 

  • úpravu podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice (přechodně do roku 2028) 
  • posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady (do konce roku 2024, aby byly povinné osoby schopny přizpůsobit své elektronické systémy)
  • zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu v návaznosti na studii Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z roku 2021
  • vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad/neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů
  • opravu limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání

V souvislosti s posunem přechodného období pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení se rovněž navrhuje upravit přechodná období i v dalších vyhláškách (Katalog odpadů, vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností  a vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností).

Navrhovaná účinnost vyhlášky je 1. leden 2023. Připomínkové řízení poběží do 21. 10. 2022.

Ke stažení

Novela vyhlášky - novela-vyhlasky 

Plné znění novely vyhlášky - plne-zneni 

Odůvodnění - oduvodneni 

Předkládací zpráva - predkladaci-zprava 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..