O regionální spalovnu není takový zájem, jaký Karlovarský kraj předpokládal

Česká asociace odpadového hospodářství přináší stručnou aktuální informaci z Karlovarského regionu, kde si stále více starostů uvědomuje rizika dlouhodobých smluv pro zajištění dodávek tisíců tun odpadů do plánované spalovny.


Stále informovanější starostové obcí i v Karlovarském kraji si začínají uvědomovat reálné nevýhody sázky na pouze jednu kartu, a to na novou a nákladnou regionální spalovnu odpadů. Tu v tomto kraji již déle intenzivně prosazují zainteresované skupiny. Stále více je však zřejmé, že právě obce jsou ty, které budou hradit provoz této prakticky nejnákladnější technologie jak naložit s odpady, a to se některým z nich přestává líbit. Variant jak smysluplně nakládat s odpady je přeci více (podrobněji zde) a EU klade stále větší důraz na třídění a materiálové využití odpadů.

Český rozhlas nyní přinesl aktuální informaci, že realizace projektu se podobně jako v jiných krajích nyní odkládá. Zde je citace z webu Českého rozhlasu, který informaci přinesl:

"Bude v karlovarském regionu krajská spalovna, nebo ne? Vypadá to, že start projektu, který před dvěma lety předložilo hejtmanství s cílem dosáhnout levněji ekologických limitů, se na nějakou dobu odloží. Takzvanou Komunální odpadovou společnost zatím netvoří dostatek členů, kteří by odpadky společně shromažďovali. Od začátku projektu do akciovky totiž vstoupilo jen padesát měst a obcí.

Pro provozuschopnost krajské spalovny je potřeba shromažďovat až třetinu regionálního objemu odpadu. Jak uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný z ČSSD, termín pro zapojení do projektu proto kraj prodlouží do roku 2015."


Tato informace je dalším potvrzením série praktických argumentů, na které již nějakou dobu upozorňuje Česká asociace odpadového hospodářství (pro více informací klikněte zde).

"Starostové obcí se nás stále častěji ptají na reálná rizika zapojení se do integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) a na s tím spojenou potřebu podpisu dlouhodobých smluv a tvorby jakýchsi komunálních regionálních odpadových společností (doposud nepotřebných), které vznikají za účelem získání obrovského množství odpadů, které má být centralizovaně směrováno do nových spaloven" doplňuje Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Postupně narůstá počet informovaných starostů, kteří odolávají opakovanému intenzivnímu přesvědčování k podpisu dlouhodobých smluv, často s neznámou cenou, a naopak si chtějí ponechat dosavadní volnost při rozhodování o tak důležité a citlivé věci, jako jsou služby nakládání s odpady v jejich obci. Starostové sami také odkazují na jim známé negativní příklady "ISNO" ze zahraničí, kde obce doplácejí na tento způsob zajištění odpadových služeb velmi vysoké částky, v řádech až milionů Euro ročně. Avšak z rozjetého vlaku je pro tyto zahraniční obce obtížné vystoupit. Uvidíme jak se situace vyvine u nás v České republice.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz) s citací Českého rozhlasu

 

 

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..