Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Mezi řadou diskutovaných bodů návrhu nového zákona o odpadech je také otázka vhodného nastavení parametru výhřevnosti. Výhřevnost je v řadě zemí EU standardně využívaná veličina pro definování odpadů využitelných, tedy takových, které by neměly být po datu omezení skládkování dále skládkovány. Definování jeho vhodné a funkční hodnoty však není pro laiky otázka jednoduchá. Velkým přínosem by proto v aktuální diskuzi ke znění zákona a příslušné vyhlášky mohl být odborný posudek jednoho z nejuznávanějších odborníků na dané téma, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.


Výhřevnost v ostatních zemích a v ČR

Otázka výhřevnosti se aktuálně týká jak návrhu nového zákona o odpadech, tak i návrhu novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnota tohoto parametru se u zemí, které jej mají obsažen ve své legislativě, pohybuje od 6 MJ/kg (např. Finsko, Německo), přes 6,6 MJ/kg (Rakousko) až po 13MJ/kg (Itálie). V aktuálně platné legislativě ČR je tento parametr již dlouhodobě nastaven na hodnotu 8 MJ/kg. Ministerstvo životního prostředí na základě připomínek některých subjektů (např. ze sektoru energetiky) navrhlo do novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. snížit hodnotu o 50 %, tedy na 4 MJ/kg. Stejnou hodnotu navrhlo MŽP také do nového zákona o odpadech, ve verzi zaslané do vnějšího připomínkového řízení. ČR by tak s touto hodnotou měla nejpřísnější nastavení v EU.


Nízká hodnota znamená odstranění spálením, nikoli energetické využití

V aktuálním návrhu zákona, po vypořádání části připomínek, MŽP nově navrhuje hodnotu 6,5 MJ/kg, avšak pro jinou veličinu, a to pro „výhřevnost v sušině“. ČR by tak opět měla nejpřísnější nastavení v EU, neboť výhřevnost v sušině 6,5 MJ/kg odpovídá výhřevnosti 4,2 - 5,5 MJ/kg reálného vzorku s obsahem vody kolem 15%. Co je však podstatné, odpad s takto nízkou výhřevností není reálné energeticky využívat. Jednoduše řečeno, odpad dle fyzikálních zákonů nemá dostatečnou energetickou hodnotu pro splnění evropských podmínek pro energetické využití (65% účinnost). Takový odpad, pokud by byl spalován, by byl pouze odstraněn, nikoli využit. Navíc za potřeby dodávek primárního paliva, např. zemního plynu. A to zřejmě není, nebo by nemělo být, cílem nového zákonného nastavení.

Vhodnou objektivní hodnotu je proto třeba hledat na základě platných fyzikálních výpočtů a nikoli názorů jedné, druhé, či třetí skupiny zainteresovaných subjektů.

V debatě nad touto problematikou zaznívaly jak na MŽP, tak i jinde, například následující věcné a logické otázky:

- Jaká je minimální hodnota výhřevnosti odpadu, který by měl být využíván v technologii ZEVO (spalovna), aby  došlo ke splnění požadavku pro zařazení do „energetického využití odpadů“ a nikoli do „odstranění odpadu spalováním“?

 

- Je materiál s výhřevností v intervalu 4-6 MJ/kg standardně využitelný v energetice? Pokud ano, potom k jakým účelům? Používá se reálně takovýto materiál v energetice v ČR?

 

- Jaká je průměrná výhřevnost uhlí používaného v energetických zdrojích v ČR?

 

- Na jakou výhřevnost primárního paliva je dimenzovaná většina energetických zdrojů v ČR?

 

- Proč a zda je vhodnější jednotka výhřevnost, než jednotka spalné teplo, či výhřevnost v sušině?

 

Na tyto, ale i na další podstatné otázky, týkající se tématu výhřevnosti, odpovídá odborný posudek uznávané kapacity v oboru energetiky, pana Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. z Ústavu energetiky ČVUT.

Závěry posudku záměrně neuvádíme v textu tohoto článku. Interpretaci odborného posudku a jeho závěrů necháváme spíše na každém ze čtenářů. Ve vztahu k odborné debatě k finálnímu nastavení tohoto parametru do zákona, je vhodné pokusit se oprostit od dojmů a názorů a respektovat fyzikální zákony a související fakta. Z odborného posudku tato fakta vyplývají. Odborný posudek byl předán MŽP.

 

Ke stažení:

Odborný posudek k výhřevnosti: odborne-posouzeni-moznosti-spalovani-odpadu-o-velmi-nizke-.pdf [ 6.88 MB ]

Dodatek odborného posudku (k výhřevnosti v sušině): odborny-posudek-cvut-doplneni.pdf [ 792.76 kB ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..