Odborný seminář ČAOH, MŽP a Enviweb na veletrhu EnviBrno

Česká asociace odpadového hospodářství se v letošním roce, jakožto zastřešující odborná organizace, podílí na pořádání části odborného doprovodného programu v rámci veletrhů EnviBrno.

Jak bylo již dříve avizováno, ČAOH chce ve svém novém a aktivnějším období více přispívat praktickými zkušenostmi svých členů založených na mnohaletém postupném a úspěšném budování stávajících funkčních systémů svozu, třídění, úpravy a dalšího nakládání s odpady na celém území ČR. Jednou z možností, jak tyto informace sdělit, je aktivní účast na odborných akcích, ale také jejich pořádání.

Česká asociace odpadového hospodářství by vás tak chtěla aktuálně pozvat k účasti na každoroční kvalitní odborné akci z oblasti životního prostředí, na veletrh EnviBrno, který se koná ve dnech 23. – 26.4.2013 na Výstavišti v Brně.

ČAOH zde v letošním roce organizuje část odborného doprovodného programu, a to v odpoledních hodinách dne 25.4.2013. Chceme být co nejvíce v kontaktu s odbornou veřejností, a proto jsme se rozhodli uspořádat seminář přímo v rámci výstavní plochy, tak jak bývá stále častěji obvyklé na podobných zahraničních akcích. Seminář se uskuteční v rámci Veletrhu EnviBrno dne 25.4.2013 od 13 do 16 hodin na přednáškovém mole výstavní plochy v pavilonu P (v těsné blízkosti stánku ČAOH).

ČAOH na této obdobné akci spolupracuje rovněž Ministerstvo životního prostředí, společnost Enviweb a Advokátní kancelář Řanda Havel Legal. Zástupci těchto čtyř subjektů přednesou své prezentace týkající se aktuálních témat odpadového hospodářství. Za MŽP přislíbil svou účast rovněž nový ředitel odboru odpadů Dr. Ing. Lubomír Chytka.

Společnost Enviweb představí a přiblíží zúčastněným stále se rozvíjející a úspěšný projekt na inventarizaci černých skládek odpadů v ČR. ČAOH bude hovořit mimo jiné o nemalých rizicích spojených s některými aktuálními návrhy na změnu odpadové legislativy (rizika zdražení poplatků občanům a firmám, centralizace řízení toků odpadů, snížení konkurenčního prostředí; dřívější vyjádření ČAOH k tomuto tématu zde). Dále ČAOH představí svůj návrh cesty k zajištění většího procenta energetického využití odpadů bez potřeby neúměrného prodražení nákladovosti sektoru OH. MŽP shrne aktuální informace z připravované legislativy, dále bude prezentovat otázku využitelnosti energetického potenciálu v odpadech a možné cesty, jak potenciálu využít v podmínkách ČR. Advokátní kancelář Řanda Havel Legal přednese právní rozbor aspektů souvisejících s přeshraniční přepravou odpadů.

Více informací o EnviBrno naleznete zde  www.bvv.cz/envibrno.

Program odborného semináře organizovaného ČAOH zde 

Na viděnou v Brně!

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..