Odpadáři a obce spolupracují

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení místních samospráv (SMS) podepsali v druhé půli dubna dohodu o oboustranné spolupráci.

Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v oblasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Aktuáně uzavřená dohoda mezi ČAOH a SMS navazuje na tuto dlouholetou spolupráci a nyní, v době intenzivních příprav nové odpadové legislativy, může být přínosem k nalezení smysluplných řešení budoucnosti odpadového hospodářství v ČR.

Obě strany dohody se shodují na tom, že budoucí řešení má, podobně kvalitně jako doposud, zajistit plnění cílů EU a zároveň musí mít co nejnižší dopad na náklady občanů za odpady. Je třeba hledat řešení optimální pro podmínky v ČR a naši ekonomickou situaci, taková, která s sebou nenesou potřebu umělého, či neúměrného navyšování zákonných poplatků za odpady. 

„Jsem rád, že došlo k uzavření dohody se Sdružením místních samospráv, které je důležitým partnerem, neboť sdružuje stovky obcí a měst po celé ČR a je druhým největším sdružením obcí. S názory SMS na odpadové hospodářství se v mnoha ohledech shodujeme. Jejich postoj je racionální, tržní a nebojí se postavit za skutečné zájmy občanů“ sdělil Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

O SMS

Sdružení místních samospráv je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda SMS ČR hájí zejména zájmy menších obcí a měst, prosazuje potřeby venkova a jeho obyvatel a spolupracuje v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

O ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..