Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k odboru odpadů MŽP

Redakce Odpadového fóra si tentokrát zvolila netradiční téma své Polemiky, a sice hodnocení odboru odpadů MŽP v posledním období. Komentář Petra Havelky z ČAOH k této zajímavé otázce je nyní k dispozici na webu ČAOH. Celou polemiku i s příspěvky ostatních oslovených, pak lze nalézt v lednovém čísle časopisu Odpadové fórum.

Úvodník redakce k položenému dotazu: „Dlouhou dobu byla pro MŽP charakteristická vysoká fluktuace zaměstnanců, a to nejen v odboru odpadů. Stížnosti, které se snášely na hlavy zodpovědných pracovníků, zněly většinou stejně: odbor odpadů neplní svoji funkci, nečiní žádné kroky ke zlepšení legislativy, nepomáhá, nerozhoduje, existuje jen sám pro sebe. V roce 2014 však přišla razantní změna a o odboru odpadů je hodně slyšet. Nás proto zajímá, zda je podle vás ve výsledku činnost ministerských úředníků dobrá a jde správným směrem.“

Proto se tentokrát ptáme:

Jak byste zhodnotili práci odboru odpadů MŽP ČR za rok 2014?

 

S dotazem byli osloveni:

Markéta Miklasová, KÚ Libereckého kraje

Michal Barchánek, soudní znalec

Vladimír Novotný, Svaz průmyslu a dopravy

Roman Tvrzník, Elektrowin

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA

Petr Miller, Sdružení výkupců druhotných surovin

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Tomáš Úlehla, bývalý poslanec, poradce v oblasti ŽP

Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice

 

Příspěvek Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství je zde:

Toto je nelehký dotaz, ale je dobře, že jej redakce pokládá. Zpětná vazba je vždy důležitá. Při hodnocení práce odboru odpadů bude vždy záležet na úhlu pohledu. Pokud bych se měl vyjádřit jako osoba, která v odpadech působí přes 10 let a většinu tohoto času v poměrně úzkém kontaktu s MŽP, pak musím říct, že osobně jsem po většinu této doby ministerstvo nehodnotil negativně a neztotožnil bych se tedy s tím, co je napsáno v úvodu dotazu. V oněch 10 letech MŽP dlouhodobě dostatečně zajišťovalo soulad české legislativy s tou evropskou, a to bez větších negativních a neočekávaných výkyvů na dotčené subjekty. Výsledky poměrně mladého odpadového hospodářství ČR jsou ve srovnání se státy, které byly před 25 lety na stejné startovní úrovni jako my, prakticky nejlepší v měřitelných parametrech, a to včetně ceny za poskytované služby. Tento fakt si málokdo uvědomuje. Doba nás naopak tak trochu nutí, zvykat si na mnohá mediální a často účelová klišé.

Osobně si poměrně mladého kolektivu na oboru odpadů vážím a vnímám je jako pracovité lidi, kteří se snaží kvalitním způsobem splnit úkoly, které mají od svých nadřízených. Ty úkoly nejsou vždy jednoduché. Bylo tomu tak dříve a je tomu tak i nyní. Vím velmi dobře, že práci nemají jednoduchou a vnímám je jako důležité partnery v odborné diskuzi. Je logické, že pracovníci MŽP jsou vždy určitým způsobem vzdáleni od praxe samotné, ale je pozitivní, pokud mají zájem informace od odborníků z praxe vnímat a využívat je ve své práci.

Co bych MŽP v novém období určitě vyčetl, byla prakticky ze všech stran kritizovaná forma, jakou v květnu a červnu 2014 poslaneckým přílepkem navrhlo zásadní strategické změny v OH, včetně razantního zdražení, které by logicky odnesli zejména občané. Pan ministr nakonec tuto novelu ve třetím čtení stáhl, neboť zavnímal onen silný odpor. Tento příběh již uplynul a věřím, že MŽP znovu tuto bezprecedentní formu využívat nebude. V tuto chvíli MŽP jedná o připravovaných změnách otevřeně a snaží se nalézt nezbytný konsenzus. Věřím, že to tak zůstane.  (akt. pozn.: psáno na začátku prosince, kdy probíhalo veřejné připomínkování věcných záměrů zákonů...; bohužel aktuální průběh vypořádání, kdy MŽP překvapivě zvažuje projednání připomínek pouze povinných připomínkových míst, však přináší do této věci poměrně silné pochybnosti, stejně jako schválení POH bez elementární diskuze k ekonomické analýze dopadů)

Na závěr odpovím na samotný konec dotazu redakce, tedy zda se aktuálně jde správným směrem? Chci věřit, že ano. Je zřejmé, že MŽP jako ústředí orgán má v rámci státu při přípravě legislativy vždy zastupovat primárně zájmy občanů. Za několik měsíců bude zřejmé, zda kroky MŽP povedou k nalezení takového řešení, které bude ze všech zvažovaných možností pro občany nejvýhodnější, efektivní z hlediska plnění cílů a v neposlední řadě nepovede k vyššímu zatížení občanů. Takové řešení jednoznačně existuje, uvidíme, zda se jej podaří nalézt. Pak bude možné finálně a objektivně zhodnotit práci nynějšího odboru odpadů.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..