Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k třídění BRKO

Redakce Odpadového fóra si zvolila opět aktuální zajímavé téma své Polemiky. Komentář Petra Havelky z ČAOH k souvislostem zavedení povinného třídění BRKO v obcích je k dispozici na webu ČAOH. Celou polemiku i s příspěvky ostatních oslovených, pak lze nalézt v aktuálním čísle Odpadové fóra.

Teorie verzuz praxe při nakládání s bioodpady

Úvod a dotaz redakce k této aktuální polemice zněl: 

Nic není jednoduché a ví to jak úředníci MŽP, tak odborná veřejnost. V nakládání s bioodpadem je řada problémů: Máme dostatek kapacit? Jsou kompostárny tím správným řešením? Co s nevhodným látkovým složením bioodpadů z bytové zástavby? Co s velkým množstvím vyrobeného kompostu či digestátů?

To vše se dá shrnout do jedné jediné věty: Je praxe připravena na plnění podmínek novelizovaného odpadového zákona?

Osloveni byli: Richard Blahut (SVPS); Jan Maršák, Kristýna Husáková (MŽP); Miloslav Janata (obec Košťálov); Karel Bursa, Jitka Kluzová (ISES); Petr Havelka (ČAOH); Květuše Hejátková (ZERA); Pavel Drahovzal (obec Velký Osek); Miroslav Florián (ÚKZÚZ)

 

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství k tomuto pro redakci Odpadového fóra sdělil:


"Stručná odpověď zní ano i ne. Pokud by se měl dotaz týkat celé novely, odpověď i samotná polemika by byla jistě mnohem kritičtější, neboť novela obsahuje množství závažných chyb plynoucích již ze samotného nevhodného legislativního procesu. Pokud se má dotaz týkat pouze zavedení povinnosti k třídění BRKO, pak je možné shrnout, že je to opatření ve skrze pozitivní a mělo by vést jak k odklonu odpadů od skládkování, tak k zajištění většího procenta materiálového využití odpadů. Zavedení třídění BRKO ČAOH dlouhodobě prosazovala. Toto opatření je klíčové ke splnění definovaných cílů EU k omezení skládkování BRO pro rok 2020. Jeho zásadní výhodou je to, že pro splnění evropského cíle snížení skládkování není třeba jakékoli navýšení poplatků.

 

Skutečně potřebujeme další zpracovatelká zařízení?

Co se týká kapacit odpadářských zařízení, zde je situace, podobně jako u jiných odpadářských zařízení taková, že zpracovatelských kapacit je dostatek. Již v roce 2011 bylo v ČR 226 kompostáren s kapacitou cca 2,6 mil tun (Stat. roč. MŽP 2012) a další přibyly. Dále je zde přes 140 komunitních a malých kompostáren a také 326 bioplynových stanic (zdroj návrh POH ČR).  Kapacita těchto zařízení není zdaleka naplněná, vytříděné odpady je tedy kam předávat. Navíc další zařízení stále vznikají. Je tak zřejmé, že dotovat zařízení nová není nezbytné a tedy racionální.

 

Zda jsou kompostárny tím správným řešením?

Je to jistě logická součást řešení. Do kompostáren je možné směřovat odpady kvalitněji vytříděné, do bioplynových stanic lze dát i odpady, se kterými by měla kompostárna problém.


Krátký termín

Slabinou novely je velmi krátký termín na zavedení povinnosti v obcích a také obecné zaměření na všechny BRKO. Obce i ČAOH volaly po prodloužení termínu a po náběhu povinnosti nejdříve pro BRKO rostlinného původu. MŽP ani zákonodárci tyto objektivní odborné připomínky bohužel nevyslyšeli. Logickým rizikem je to, že velmi rychlé zavedení povinnosti bude ve finále dražší, než mohlo být a zbytečně na to doplatí obce. Do určité míry lze dopady snížit připravovanou vyhláškou MŽP k této nové povinnosti, ale dopady nevhodného legislativního procesu a chybného znění novely zhojeny nebudou. Věřme, že chybný a nestandardní proces této novely se již opakovat nebude a pojďme se soustředit na to, aby opatření bylo funkční.

 

Je třeba lidem vysvětlit, co do hnědých popelnic patří

Nyní je nutné umět sdělit občanům, jak správným způsobem využít možnosti třídění BRKO. Tedy co do sběrných nádob patří a co nikoli.

 

Klíčový úkol pro MŽP je ve spolupráci s MZe připravit legislativu pro využití zpracovaných bioodpadů do zemědělství

Podstatnou věcí je, aby MŽP a MZe připravilo rozumné podmínky pro využití výstupů ze zpracovatelských zařízení v zemědělství. Je zřejmé, že organická hmota v zemědělské půdě je po uplynulých 20 letech velmi nízká a vhodnou část kompostů a výstupů ze zpracovatelských zařízení by bylo vhodné nasměrovat právě sem, což se však dlouhodobě nedaří a je třeba tomu přizpůsobit legislativu. Na druhou stranu je bez diskuze, že je zde nemalá potřeba kompostů pro rekultivace jak těžebních děl, tak těles skládek odpadů. Zde je využití těchto materiálů zcela racionální (není třeba využívat primárních surovin) a již zde funguje.


Závěrem k původnímu dotazu

Odpadové firmy jsou připraveny na zavedení třídění BRKO. Po dohodě v mnoha obcích již dříve třídění BRKO zavedly dobrovolně, bez potřeby zákona a funguje to. Novela zkomplikovala situaci všem ostatním obcím zejména krátkým termínem a svou obecností. Stále také není vyřešena otázka finálního využití výstupů. Zde je třeba ještě zapracovat."

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím Odpadového fóra

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..