Odpady-portál.sk - Havelka: Európske ciele otvárajú priestor pre TAP. Možnosťou sú regionálne energetické zariadenia

Odborný server Odpady-portál.sk aktuálně vydal článek z proběhlé celorepublikové odborné konference Dny teplárenství a energetiky, ve kterém se věnuje prezentaci a argumentům výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky, který se ve svém příspěvku zabýval problematikou kvality a rozvoje paliv z odpadů a potřeby splnění závazných evropských cílů oběhového hospodářství.

Informace o chystaném příspěvku ředitele ČAOH Petra Havelky na konferenci Dny teplárenství a energetiky byla zveřejněna již dříve pod tímto odkazem. Nyní přinášíme text vydaného článku Odpady-portál.sk - Havelka - palivá z odpadov, který se zmíněné prezentaci věnuje:

 

Podľa výkonného riaditeľa Českej asociácie odpadového hospodárstva je kvalita palív z odpadov v mnohých prípadoch lepšia než kvalita niektorých typov biomasy.

Česko pracuje na novej vyhláške k palivám z odpadov. Európske ciele vytvárajú značný priestor pre využitie týchto palív v energetických zariadeniach, čo v porovnaní s energetickým zhodnocovaním zmesového komunálneho odpadu prináša niekoľko zásadných výhod, uviedol výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva (ČAOH) Petr Havelka na odbornej konferencii Dny teplárenství a energetiky.

„Chcel by som zdôrazniť to, že dodávky palív z odpadov sú skutočne dlhodobé. Majú stálych odberateľov, pričom zmluvné vzťahy sú vzájomne prínosné,“ konštatuje P. Havelka.

To, že odberateľ dlhé roky tieto palivá využíva a dokonca ešte zvyšuje odoberané množstvá aj ich pomer v palivovom mixe, podľa neho zároveň znamená, že kvalita dodávaných palív je na dobrej úrovni. Niektoré z firiem úspešne vyrábajú v Česku palivá z odpadu už viac ako 25 rokov.

Európske ciele presmerujú odpad do farebných nádob. Ten však nezmizne

Európska únia stanovila jasnú stratégiu pre odpadové hospodárstvo. Vyplýva z nej, že členské štáty musia naplniť cieľ 65 % recyklácie komunálnych odpadov do roku 2035.

Na to, aby sme dosiahli takéto veľké množstvo recyklácie, a tým pádom aj podiel výrobkov z komunálnych odpadov, sa podľa P. Havelku musíme zamyslieť nad tým, aký podiel z vyprodukovaných komunálnych odpadov bude potrebné nejakým spôsobom triediť a upravovať, aby sme vo finále v recyklačných procesoch mohli dosiahnuť vytýčené množstvo 65 %.

„My z tej odpadárskej skúsenosti vieme, že to bude približne 85 %. Teda pokiaľ nebudeme triediť a upravovať nejakou formou približne 85 % vznikajúceho komunálneho odpadu, potom tu nie je žiadna cesta, ako splniť cieľ recyklácie 65 % komunálnych odpadov,“ zdôrazňuje.

V akčnom pláne pre obehové hospodárstvo je zároveň napísané, že členské štáty Európskej únie by mali zaistiť do roku 2030 redukciu množstva vznikajúceho zvyškového komunálneho odpadu o 50 %.

„Je to veľmi zásadný cieľ s vysokou ambíciou. Na druhej strane tento cieľ nie je záväzný. Keď si však všetko, čo som povedal doteraz, premietneme, a započítame si to do celkovej množiny odpadov, tak nám z toho vyjde, že ono to inak ani nepôjde,“ tvrdí.

Podľa neho je v realite redukcia zvyškového komunálneho odpadu ruka v ruke spojená s dosahovaním spomínaných recyklačných cieľov. „Pretože tie odpady nezmiznú. Len budú musieť prechádzať inou cestou. To znamená, že tu nebudeme mať také veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu, ale budeme tu mať väčšie množstvo odpadu vo farebných kontajneroch,“ vysvetľuje. Více o tomto tématu je také zde - Energetické využití odpadů – jaké jsou aktuální aspekty k úvahám?

 

Zdroj: původní článek na serveru Odpady-portal.sk

 

Prezentace Petra Havelky z konference Dny teplárenství a energetiky 2022 ke stažení: caohpetrhavelkadte2022 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..