Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy

Nový odpadový zákon je účinný od ledna a povinné osoby, tedy obce, města i firmy, postupně mění své dosavadní systémy tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy. V tomto procesu se v praxi objevuje mnoho otázek ke správnému výkladu a aplikaci nových ustanovení. V rámci České asociace odpadového hospodářství se postupně sešla řada odborných dotazů z praxe, a to jak od firem, tak z řady obcí. Na část přicházejících dotazů lze odpovědět samostatně, ale část dotazů si zasluhuje písemné stanovisko gestora této legislativy, tedy Ministerstva životního prostředí.

Česká asociace odpadového hospodářství shrnula aktuální dotazy do přehledného seznamu a s žádostí o stanovisko oslovila Ministerstvo životního prostředí. S cílem přispět k řádnému naplňování platné legislativy nyní zveřejňujeme jak původní dopis s dotazy ČAOH a jejich zdůvodněním, tak odpovědi Ministerstva životního prostředí k jednotlivým dotazům.

 

Dopis ČAOH adresovaný na MŽP s jednotlivými odbornými dotazy

dopis-na-caoh-na-mzp-dotazy

Dopis s odpověďmi a stanovisky MŽP k odborným dotazům ČAOH

 

odpovedmzpnadotazycaoh

 

 

 

Zde jsou ke stažení oba dokumenty ve formátu PDF

 

 

1) dopis ČAOH na MŽP s odbornými dotazy - dotazy-caoh-na-mzpweb 

2) odpověď MŽP na dotazy ČAOH - mzpodpovednadotazycaoh 

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..