Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k podpoře recyklace v ČR

Redakce Hospodářských novin oslovila Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství s dotazy ohledně kapacit recyklace v České republice a její nutné podpory, ohledně toho, zda jsme připraveni jako stát splnit závazné cíle Evropské unie, či zda více odpadů dovážíme nebo exportujeme, apod.

Plné znění dotazů HN a odpovědí Petra Havelky je dispozici níže v textu

 

Hospodářské noviny - Na jaké úrovni je podle vás v ČR využívání a zpracování odpadů jako suroviny? Co umíme a co se ještě musíme naučit?

V rámci EU máme v ČR velmi dobrý systém třídění odpadů do barevných kontejnerů, který tu spolu s obcemi rozvíjíme již přes 20 let. U obalových odpadů jsme dokonce mezi pěti nejlepšími státy. Systém má velmi dobré výsledky, ale ve vztahu k budoucím recyklačním cílům EU je nezbytné jej dále rozvíjet a intenzifikovat. Máme tu i řadu kvalitních zpracovatelských kapacit. Recyklační firmy by uměly technicky recyklovat prakticky cokoli, problém je však v ekonomice procesů a surovin. Chybí tu systémová podpora recyklace. Není tady dostatečná poptávka po recyklovaných produktech a recyklátech. To je hlavní problém. EU doporučuje členským státům, aby recyklaci podpořily. U nás v tom bohužel zatím stát mnoho neučinil. A to je škoda.

 

Hospodářské noviny - Kolik tuzemského odpadu využíváme v porovnání s tím, kolik odpadu-suroviny se k nám doveze? Dostává například přednost odpad ze zahraničí a proč?

Myslím, že z hlediska recyklace to není to nejpodstatnější. I když nějakými čísly stát samozřejmě disponuje. Je to navíc rozdílné u jednotlivých komodit. Klíčové však je, že v EU je otevřený trh zboží a služeb. Stejně je tomu i u odpadů pro recyklaci, tedy odpadů jako surovin. Je to dobře, že se odpady využívají/recyklují i přeshraničně, protože to v rámci celé EU přispívá k postupnému navyšování recyklace. V rámci ČR by samozřejmě pomohlo, pokud by stát recyklaci podporoval. Přidaná hodnota druhotných surovin by více zůstávala zde. Ale to závisí opět zejména na nastavení poptávky po produktech recyklace a tedy i na podmínkách, které v ČR recyklace má.

 

Hospodářské noviny - Česko by mělo za 10 let recyklovat veškerý komunální odpad až z 60 %. Máme k tomu nakročeno? Nebo co by se mělo změnit?

Ke splnění cílů EU máme jako ČR v roce 2035 do recyklace ročně přesouvat o 1 400 000 tun komunálních odpadů více než nyní. Ke schválení se blíží zcela nový odpadový zákon z dílny MŽP. To, zda k cíli recyklace máme nakročeno, se dá pozorovat zejména ze zaměření a počtu připravovaných projektů, které vycházejí z nastavení nového zákona. Je již mediálně známé, že projekty na recyklaci komunálních odpadů se prakticky nepřipravují, recyklační linky byly dány zpět do šuplíků. Zákony recyklaci nepodporují a investoři se samozřejmě musí chovat racionálně. V reálu vidíme spíše přípravu a konkrétní investice do energetického využití odpadů. Jedná se o více než 1 150 000 tun nové kapacity ke stávajícím 770 000 tun kapacity stávajících spaloven/ZEVO. Většina projektů je na neupravený směsný komunální odpad. Jak ČR naplní závazné recyklační cíle tedy zatím není jasné. Řada odborníků na to ve vztahu k nové odpadové legislativě opakovaně upozorňuje. V zákonech zcela chybí jakákoli podpora recyklace. Pozměňovací návrhy podporující recyklaci byly předloženy, vládní většina je ale odmítla.

 

Hospodářské noviny - Můžete uvést konkrétní příklady využití odpadu jako suroviny?

Ano, umíme dobře znovu využít či recyklovat většinu vytříděného skla – dělá se z něj znovu sklo pro obaly a výrobky, nebo se z něj dělá např. pěnové sklo pro stavebnictví. Dlouhodobě umíme využít velkou část vytříděného papíru – používá se na nové obaly a další výrobky z recyklovaného papíru, ale např. rovněž do stavebnictví. V hutích recyklujeme kovové odpady a surovině se dává nový život v nových výrobcích. Z odpadních plastů se v ČR vyrábí třeba zahradní nábytek, plotovky, protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice, přepravní palety, roury do kanálů, svody, obalové pásky, textilní vlákna a řada dalších výrobků. Z bioodpadů děláme v ČR kvalitní komposty, nebo se vyrábí bioplyn. Naše firmy toho technicky umí s druhotnými surovinami ještě mnohem více, ale chybí tu dostatečná poptávka po výstupech z recyklace. S tím by měl na začátku pomoci stát. Zatím se tak ale nestalo a to ani v nové legislativě, a to je škoda. Dále tu chybí tlak na snížení množství směsných/zbytkových odpadů. EU chce jejich množství redukovat k roku 2030 na polovinu. Má se ještě mnohem více třídit. V ČR se ale připravují zařízení na energetické využití násobného množství směsných odpadů. Evropské recyklační cíle jsou závazné a bude třeba je splnit. Bohužel zatím zcela nedosahujeme potřebných recyklačních kapacit, a to ani ve výhledu.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím dotazů Hospodářských novin + článek https://archiv.ihned.cz/c1-66817130-cesko-ve-zpracovani-pokulhava-vyrobcum-se-vyplati-dovazet-suroviny-ze-zahranici

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..