Odpovědi na dotazy Moderní obce k novému zákonu o odpadech a ke sdružování obcí

Redakce časopisu Moderní obec položila ČAOH několik dotazů k novému zákonu o odpadech, speciálně k otázce možného sdružování obcí. Zde jsou k dispozici plné verze odpovědí.

Dotazy redakce - Jak se Česká asociace odpadového hospodářství staví k otázce sdružování obcí, vadilo by vám to, případně z jakého důvodu?

 

Odpověď Petra Havelky - Sdružování obcí je standardní věc, která se v různých oblastech zájmů děje již dlouhodobě. Není to nic nového. Obce se sdružují za účelem vzdělávání, kultury, sportu apod. Myslím, že sdružování obcí na mikroregionální úrovni může mít své výhody, logiku a reálný smysl.  Stejně tak je však pro řadu obcí výhodné řešit si vybrané agendy samostatně. Obě cesty mají své výhody i nevýhody a každá obec si je musí zvážit sama a musí mít možnost svobodně se rozhodnout. Zdrženlivý bych byl v případě tzv. celokrajských sdružení. Myslím, že ta již pro mnohé obce výhodná nejsou. Ukazují to i zkušenosti ze zahraničí (více zde a zde). Mikroregionální sdružení sobě blízkých a podobných obcí fungovat mohou. V případě celokrajských sdružení jsou zájmy a specifika obcí z různých částí kraje zpravidla natolik různé, že mohou začít převažovat nevýhody, a to jak koordinační, rozhodovací, tak samozřejmě i finanční. 

 

Co ČAOH v této věci v rámci nového zákona navrhuje a proč? Jaké by byly přednosti vašeho navrhovaného řešení?

 

Odpověď Petra Havelky - Specifická ustanovení ke sdružování obcí nebyla v ministerském návrhu zákona zaslaném do meziresortního připomínkování obsažena, takže nebylo třeba k tomu definovat žádný specifický postoj. Jak jsem již uváděl, sdružení obcí standardně fungují. Ty obce, které se chtějí sdružit, toto mohou činit již řadu let v mnoha různých oblastech zájmů, včetně odpadového hospodářství. Je tedy evidentní, že není třeba tuto agendu specificky a nově řešit v zákoně o odpadech. Je to řešeno zákonem o obcích, a to je myslím systémové.

 

Jak se na celou věc dívá ČAOH, podpořila by spíše stanovisko obcí prezentované SMO ČR, či by se přiklonila k názoru MŽP?

 

Odpověď Petra Havelky - Myslím, že v tomto směru MŽP postupuje logicky a systémově. Jak jsem již uvedl, souhlasím s názorem, že sdružování obcí je řešeno zákonem o obcích a přijde mi to v pořádku. Jsme toho názoru, že není třeba to zvlášť stanovovat v desítkách dalších zákonů z jednotlivých oblastí zájmů. Ministerstvu v tomto směru rozumím také s ohledem na jimi zmiňovaný argument potřeby a možnosti kontroly plnění povinností a vykazování dat jednotlivými obcemi. V budoucím zákoně mají být tyto věci úzce svázány s ekonomikou a s náklady, a proto je samozřejmě zásadní zajistit možnost systémové kontroly.

 

Zdroj: Na dotazy redakce Moderní obce odpovídal Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..