Otevřený dopis ministru Brabcovi ohledně trvajících problémů s odbytem papíru

Firmy ve vlastnictsví obcí a měst sdružené ve Spolku veřejně prospěšných služeb a ve Sdružení komunálních služeb, stejně jako firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství, žádájí ministra Brabce o korekci chybných a závadějících informací ohledně situace na trhu s odpadním papírem a o řešení trvající problematické situace s nedostatkem odbytu pro vytříděný odpadní papír.

Text společného otevřeného dopisu oborových svazů, který byl na MŽP předán v minulém týdnu, je v originálu k dispozici pod tímto odkazem.

 

Plný text otevřeného dopisu na ministra Brabce přinášíme čtenářům webu ČAOH také zde:

 

Vážený pane ministře,

jakožto zástupci shora uvedených tří největších oborových svazů ze sektoru odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb a České asociace odpadového hospodářství, které prostřednictvím své členské základny zajišťují služby nakládání s odpady pro cca 90% trhu obcí a měst v České republice, Vás žádáme o následující.

Dne 5.2.2020 byl společností EKO-KOM, a.s. rozeslán dopis na obce a města, ve kterém EKO-KOM, a.s., jakožto autorizovaná obalová společnost, informuje o tom, že s ohledem na trvající problém na trhu s odpadním papírem, zvyšuje platby třídícím linkám za dotřídění papíru ze 100 Kč na 420 Kč. Dle tiskové zprávy MŽP, ze dne 6.2.2020, jste se na tomto opatření dohodl Vy, jakožto ministr životního prostředí, s AOS EKO-KOM, a.s.

Toto opatření, intervenci AOS, chápeme pozitivně a je určitou pomocí, nikoli však vyřešením aktuálního problému, který bohužel i nadále trvá a je stále velmi vážný. A stále má nemalé negativní ekonomické dopady na obce a města. Je podstatné si zde uvědomit, že EKO-KOM, a.s. přispívá pouze na obalovou složku papíru. Tu dle své metodiky určuje aktuálně na 46%. To znamená, že ve sběrných nádobách je 46% obalové složky a k té EKO-KOM, a.s. poskytuje platby třídícím linkám. Na zbylý papír v kontejnerech EKO-KOM, a.s. nedoplácí nic a jeho náklady tak nesou v plné míře obce a města. Ve skutečnosti tak třídící linka obdrží z uvedených 420 Kč na tunu sebraného papíru nově 193 Kč (tedy 46% ze 420 Kč). Toto opatření tak logicky a jednoznačně nemá potenciál vyřešit stávající vážnou situaci na trhu.

Zásadně se proto musíme ohradit proti následující větě, která je obsažena v předmětném dopisu společnosti EKO-KOM, a.s.: „Přesto by měly po této intervenci třídičky papíru přebírat vytříděný papír z obcí a měst, ať již přímo nebo od svozových společností, přinejmenším bezplatně. To by mělo udržet třídění papírových odpadů v chodu, tak jako se nám to společně podařilo v době krize v roce 2009.“. Dále se ohrazujeme proti obsahově podobným formulacím uvedeným v již zmíněné tiskové zprávě MŽP, ze dne 6.2.2020, která nese název „MŽP se dohodlo na řešení klesající ceny papíru, náklady obcí se nezvýší“.

Tato prohlášení se prokazatelně nezakládají na pravdě. Informace, že po intervenci by měly třídící linky přebírat papír z obcí a měst „přinejmenším bezplatně neodpovídá stále velmi vážné situaci na trhu odpadního papíru (navíc věta řeší obecně sběrový papír, nikoli jen obalovou složku). Tato sdělení jsou pro obce velmi matoucí a uvádí je v omyl. Stejně tak jsou obce uvedeny v omyl prohlášením tiskové zprávy MŽP, kde se uvádí: „ ... náklady obcí se nezvýší a dále pak „Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM spouští krizový scénář kvůli nízké ceně papíru. Ministr Brabec se na tom dohodl s vedením společnosti. Z rezervního fondu uvolní EKO-KOM mimořádné finanční prostředky, které poputují do třídíren odpadů. Těm vykompenzují klesající cenu a přebytek vytříděného papíru na trhu.*1“  Nebo další citace, tentokrát z webu České televize: „Chtěli jsme zabránit tomu, aby obce nemusely doplácet významné peníze – dohromady v řádu desítek milionů korun – aby zlepšily odbyt papíru,“ řekl  ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).“ 

Dopady šíření takovýchto zavádějících informací, které obsahují i zřejmé cenové doporučení („přinejmenším bezplatně“, „náklady obcí se nezvýší“, „aby nemusely doplácet významné peníze“), mohou být zásadní, a to dokonce ve smyslu dalšího prohloubení a zhoršení dosavadní, již tak vážné situace na trhu s odpadním papírem, ale i s ostatními surovinami.

V současné době je situace taková, že vytříděný papír předávají dotřiďovací linky a svozové firmy k dalšímu zpracování za úplatu, a to ve výši průměrně mezi 800 – 1500 Kč za 1 tunu, dle lokálních podmínek a možností. Popsaná intervence ze strany společnosti EKO-KOM, a.s. a MŽP tedy krizi zcela jistě neodvrátí, neboť je ve vztahu ke skutečným nákladům neúměrně nízká.

Společně jsme, jakožto SVPS, SKS a ČAOH, vyzvali písemně společnost EKO-KOM, a.s., aby opravila chybné informace v dopise zaslaném obcím. Výsledkem bylo pouze obecné vysvětlení finanční intervence, které EKO-KOM, a.s. umístil na své webové stránky. Je třeba podtrhnout, že chyba není na straně svozových firem a dotřiďovacích linek, ale na straně odbytu papíru, tj. nedostatku zařízení na jeho recyklaci. To způsobuje stávající značně navýšené náklady. Svozové společnosti logicky nemohou krýt tyto navýšené náklady na dotřídění a zpracování papíru ze separovaného sběru, ale musí je přenášet na objednatele služby, tedy na původce odpadů.

V návaznosti na shora uvedené, si Vás dovolujeme, vážený pane ministře, společně požádat o co nejrychlejší, korekci proběhlých vyjádření jak v tiskových prohlášeních MŽP, tak v prohlášeních společnosti EKO-KOM, a.s. A to takovým způsobem, aby bylo zcela zřejmé, že krizová situace na trhu s odpadním papírem dále trvá a že to má vážné dopady v navýšení nákladů na svoz a zpracování této komodity, a to zejména na obce a města, jakožto významné původce těchto odpadů. To je prokazatelný fakt, kterému je třeba čelit.

Naše členské firmy se dlouhodobě aktivně snaží, aby dopady byly co nejnižší a aby uplatnění druhotných surovin bylo širší. Zásadním problémem je však absence vhodných legislativních opatření, která by systémově cílila na navýšení poptávky po produktech recyklace, opatření, která by v návaznosti na to systémově rozšiřovala recyklační kapacity.

Zároveň si dovolujeme navrhnout, aby v budoucnu byla podobná opatření k řešení krizových scénářů na trhu recyklace a jejich interpretace dopředu diskutována v rámci definované odborné platformy, nejlépe v koordinaci MŽP, MPO, významných oborových/profesních svazů, obecních svazů a autorizované obalové společnosti/společností.

Vzhledem k objektivní a zřejmé potřebě, aby původní nepřesné informace byly co nejrychleji uvedeny na pravou míru a jejich nezbytná korekce byla co nejefektivněji plošně rozšířena, volíme tuto formu, tedy otevřený dopis.

 

Se společným pozdravem

 

……………………………………………………..

Spolek veřejně prospěných služeb, Ing. Richard Blahut, místopředseda a vedoucí sekce odpadové hospodářství

 

……………………………………………………….

Sdružení komunálních služeb, Bohumil Rataj, předseda

 

…………………………………………………………

Česká asociace odpadového hospodářství, Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel

 

Přílohy a odkazy:

  1. dopis společnosti EKO-KOM, a.s. na obce a města, ze dne 5.2.2020
  2. Tisková zpráva MŽP - https://www.mzp.cz/cz/news_20200206-MZP-se-dohodlo-na-reseni-klesajici-ceny-papiru-naklady-obci-se-nezvysi
  3. Česká televize - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3044349-krize-na-trhu-s-tridenym-papirem-cina-jej-neodebira-evrope-chybi-recyklacni-linky

 

Ke stažení:

1. dopis SVPS, SKS a ČAOH ministru Brabcovi:  dopis-svps-sks-caoh-na-mzp-k-papiru.pdf [ 1.32 MB, PDF ]

2. dopis společnosti EKO-KOM, a.s. na obce a města, ze dne 5.2.2020: dopis-ekokom-zvyseni-platby-tl-mesta-a-obce-5.2.20.pdf [ 538.38 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Cena papíru klesla, recyklačních kapacit v Evropě je málo, zvyšuje to náklady obcí za odpady


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..