Personální změna ve vedení ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) provedla změnu ve svém vedení. Dosavadní výkonný ředitel JUDr. Ing. Petr Měchura byl v srpnu tohoto roku odvolán. Novým výkonným ředitelem byl jmenován Ing. Petr Havelka, který doposud působil v České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na ředitelství v Praze.

Ing. Petr Havelka zastával dlouhodobě funkci vedoucího odboru odpadového hospodářství ČIŽP, cca 3 roky byl rovněž náměstkem ředitele ČIŽP. ČAOH, která v ČR působí již 15 let a sdružuje společnosti podnikající na poli odpadového hospodářství s cca 14 miliardovým obratem a 5000 zaměstnanci, chce v budoucím období intenzivněji prezentovat a prosazovat názory svých členů k vývoji v odpadovém hospodářství. V říjnu tohoto roku by měla proběhnout také valná hromada asociace. Mezi úkoly nového ředitele patří profesionalizace asociace a posílení její pozice v odborném dialogu. Aktuální témata, ke kterým ČAOH chce veřejně zaujímat své postoje, jsou problematiky tzv. „integrovaných systémů nakládání s odpady“, rizika zdražování odpadového hospodářství cestou legislativního navyšování skládkovacích poplatků, či oblast energetického využívání odpadů. Toto jsou témata, která se ve svém důsledku mohou dotýkat každého občana v ČR, proto je potřeba jim věnovat odpovídající pozornost. Česká asociace odpadového hospodářství zároveň v těchto dnech změnila své sídlo. Nově budou její kanceláře ve Vysočanech na adrese Pod pekárnami 157/3, Praha 9.

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..