Petr Plíva a kolektiv: Kompostování a kompostárny

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že v rámci vydavatelství Profi Press vyšla velmi zajímavá a pěkně zpracovaná kniha Kompostování a kompostárny. ČAOH dlouhodobě usiluje o to, aby odpady byly v ČR v souhladu s požadavky EU tříděny a co nejvíce materiálově využívány. I tento titul aktuálně přispívá k lepšímu povědomí o možnostech materiálového využití odpadů, v tomto případě kompostování. Biologicky rozložitelné odpady by dle ČAOH měly být v co největší míře využívány např. v zemědělství a dalšími způsoby tak, aby obsažné živiny byly znovu použity.

 

Publikace Kompostování a kompostárny volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou v nakladatelství Profi  Press s. r. o. v roce 2009. Nová publikace řeší zpracování a využití
surovin a bioodpadů technologií kompostování z širšího pojetí a větší hloubky.

V úvodní části najdete poznatky o významu kompostování a využití kompostu v širším měřítku včetně přínosů jeho aplikace na zemědělskou půdu. Další pasáže popisují charakteristické znaky vstupních surovin, jejich potenciální množství pro výrobu kompostu, systém sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry.

Následně jsou uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování, od přípravy a založení surovin přes monitorování a řízení procesu až k výrobě konečného produktu – kompostu. Nechybí popis odlišností jednotlivých technologií výroby kompostu doplněný informacemi o použité technice a ostatním doporučeném vybavení pro řízení daného procesu výroby.

Závěrečné kapitoly popisují pravidla hodnocení kompostu a způsoby jeho konečného zpracování a expedice.

Ve stati pro kompostářskou praxi autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách,
které získali přímo v provozech.

Z obsahu:

1. Význam kompostování
2. Suroviny pro kompostování
3. Příprava a založení surovin do kompostu
4. Průběh a řízení kompostovacího procesu
5. Technologie kompostování – kompostování na volné ploše
6. Kompostování v uzavřených systémech
7. Vermikompostování
8. Hodnocení vyrobeného kompostu
9. Zpracování a využívání vyrobeného kompostu
10. Závěr – informace pro kompostářskou praxi

Autoři publikace:

Ing. Petr Plíva, CSc. Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Květoslava Hejátková
Ing. Jiří Souček, Ph.D. Ing. Lucie Valentová, Ph.D., Ing. Amitava Roy, Ph.D.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

  

V návaznosti na již vydanou Příručku pro živnostníky a malé původce odpadů, nyní Česká...

Díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České...

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..