Plastic Union a PURUM KRAFT uzavřely strategické partnerství

Plastic Union a PURUM KRAFT, dvě silné environmentální společnosti, potvrdily začátkem září uzavření strategického partnerství. Cílem je sdílení know-how, provozních zkušeností a využití synergií, které přispějí k nastartování a větší stabilitě recyklačního byznysu v České republice.

Spojení unikátního projektu a know-how recyklace dosud nevyužitých plastů ze žlutých kontejnerů se skupinou PURUM KRAFT poskytující ekologická řešení již od roku 1926, zajistí opětovný rozjezd provozu Plastic Union po jarním celosvětovém zmrazení ekonomik, kdy se nejen téma ekologie posunulo na druhou kolej. Skupiny budou společně usilovat o větší stabilitu na poli recyklace plastů po snížení cen ropy a virgin plastového materiálu, útlumu průmyslové výroby v důsledku celosvětové pandemie koronaviru a dosud nepřijatých nových zákonů napomáhajících recyklaci odpadů. Obě skupiny zároveň vnímají ambiciózní cíl Evropské unie, a tím je, aby do roku 2035 pouze 10 % směsných komunálních odpadů končilo na skládkách.

„Právě v krizích vznikají ta nejlepší spojení a ty nejlepší nápady. Donutí nás se zastavit a zamyslet. Doposud jsme se naučili třídit, recyklovat a vracet do oběhu plastový odpad v podobě PET flaků a regranulátu. Přesto ve žlutých kontejnerech zůstávala majoritní část plastů nevyužitá. Právě v této době vzniká strategická synergie Plastic Union a skupiny PURUM KRAFT, která umožní vracet do oběhu většinu komunálního plastového odpadu,“ říká Daniel Kraft, zakladatel skupiny PURUM KRAFT.  

 
„Věříme, že nás naše spolupráce s PURUM KRAFT přibližuje k naplnění původního záměru, se kterým jsme do recyklačního byznysu vstoupili. Tím je nejen zprovoznit recyklační technologii na zpracování dosud nevyužitých plastů ze žlutých kontejnerů, ale také zajistit v co největší míře jejich vrácení do oběhu, uvedl Jiří Balun, CEO skupiny Plastic Union.


O skupině Plastic Union


Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 18 000 tun odkloní ročně až 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu za přínos pro životní prostředí a z rukou ministra průmyslu a obchodu převzala ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších. Je členem české skupiny ette, která se zaměřuje na financování a řízení projektů s vyšším smyslem.
www.plasticunion.cz


O skupině PURUM KRAFT


PURUM KRAFT je ryze česká skupina environmentálních společností s rozsáhlým portfoliem ekologických služeb a produktů pro lepší využití přírodních zdrojů. Specializuje se na vodohospodářství, odpadové hospodářství, sanační geologii, geotechniku, stavebnictví a dopravu. V oblasti odpadů dbá na druhotné využití ostatních i nebezpečných odpadů, provozuje na 35 vlastních zařízení na českém a slovenském trhu. Zkušený tým odborníků se zaměřuje zejména na udržitelná řešení pro snížení produkce průmyslového a spotřebního odpadu. Moderními technologiemi zajišťuje opětovné využití materiálu a jeho recyklaci.
www.purumkraft.cz  


Zdroj: web ČAOH dle tiskové zprávy společností Plastic union a Purum Kraft


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..