Plastový odpad a jeho recyklace v EU

Evropský parlament aktualizoval svoji zprávu k problematice využití plastového odpadu na území Evropské unie. V Evropě se recykluje cca třetina plastového odpadu. To samozřejmě není dostatečné. Nutné nástroje na podporu recyklace, které Evropský parlament navrhuje k přijetí v jednotlivých státech, jsou velmi podobné nástrojům, které prosazuje odborná pracovní skupina RecHelp.

V Evropě se recykluje skoro třetina plastového odpadu. Jak nakládáme s plasty, proč se jich nedaří recyklovat víc a jaké jsou další možnosti? Zjistíte v níže uvedené infografice.

Produkce plastů dramaticky vzrůstá už několik desetiletí: z 1,5 milionu tun v roce 1950 až na 359 milionů tun v roce 2018. Čím více vyrábíme plastů, tím samozřejmě stoupá i množství plastového odpadu. Po prudkém poklesu výroby v první polovině roku 2020 v důsledku pandemie koronaviru ale výroba ve druhé polovině roku opět stoupla.

Evropská unie proto zavádí opatření k omezení plastového odpadu. Co se ale děje s tím, bez jehož produkce se neobejdeme? A jak můžeme zvýšit recyklaci plastů?

Co se děje s plastovým odpadem v Evropě

V Evropě je nejpoužívanějším způsobem odstraňování plastového odpadu jeho další energetické využití, na druhém místě je pak recyklace. Asi čtvrtina veškerého vzniklého plastového odpadu se ukládá na skládky.

Polovina z plastů určených k recyklaci je vyvezena mimo země EU. Děje se tak zejména kvůli nedostatečné kapacitě, technologickým a finančním omezením pro zpracování odpadu v Evropě. Velká část byla ještě donedávna vyvážena do Číny, ta ale nedávnoomezila dovoz plastového odpadu, což pravděpodobně dále sníží vývoz EU. S tím se pojí riziko zvýšeného spalování a skládkování plastového odpadu v Evropě. Mezitím se EU snaží najít oběhové a ekologické způsoby nakládání s plastovým odpadem.

Nízký podíl recyklace plastů v EU ve svém důsledku poškozuje nejen životní prostředí, ale znamená také ekonomické ztráty. Podle odhadů totiž plastový obal po krátkém jednorázovém použití ztratí téměř veškerou svou hodnotu.

Vědci odhadují, že v roce 2019 napumpovala celosvětová výroba a spalování plastů více než 850 milionů tun skleníkových plynů do atmosféry. Do roku 2050 by tyto emise mohly vzrůst na 2,8 miliardy tun. Právě díky recyklaci by toto číslo mohlo klesnout.

Přečtětě si více o nakládání s odpady v EU.

Problémy a omezení recyklace


Mezi hlavní překážky recyklace plastů patří v porovnání s výrobou nových kusů kvalita a cena recyklovaných produktů.Výrobci plastů totiž požadují velké množství recyklovaného materiálu zpracovaného podle přísně kontrolovaných specifikací a to samozřejmě za konkurenceschopnou cenu.

Komerční výhodou plastů je fakt, že mohou být přizpůsobeny různým potřebám výrobců a prodejců. Právě to je ale nevýhoda při recyklaci, jelikož existuje obrovské množství různých druhů plastů. Důsledkem toho poptávka po recyklovaném materiálu v Evropě rapisně roste – i kdyý v roce 2018 představovala pouze kolem šesti procent celkové poptávky po plastech.

Jaké plány má EU na to, aby do roku 2050 dosáhla oběhového hospodářství, včetně redukce plastů?

Jak zvýšit podíl recyklace


V květnu 2018 předložila Evropská komise návrh řešení problému plastového odpadu v oceánech a mořích. Zahrnuje zákaz EU vyrábět 10 plastových produktů na jedno použití, které se nejčastěji objevují na evropských plážích. V platnost vstupuje od 3. července 2021.

V rámci Zelené dohody pro Evropu by mělo být 55 % odpadu z plastových obalů do roku 2030 recyklováno. To by znamenalo nejen opatření již při návrhu a výrobě, která by umožnila plasty lépe recyklovat, ale podle poslanců by takový závazek také stimuloval trh s recyklovanými produkty.

Mezi navrhovaná opatření patří:

  • Vytvoření standardů kvality pro sekundární plasty
  • Podpora certifikací pro zvýšení důvěry průmyslu i spotřebitelů
  • Zavedení povinnosti pro použití určitého množství recyklovaného materiálu v nových plastových výrobcích
  • Motivace pro členské státy, aby snížily DPH na recyklované produkty


Současně Parlament prosazuje snižování plastového odpadu prostřednictvím:


Zároveň Parlament vyzval Komisi, aby připravila opatření pro redukci mikroplastů.

Přečtěte si více o strategii EU jak redukovat plastový odpad.

 

Další informace 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím článku a informací z webu Evropského parlamentu

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..