Polemika k balíčku oběhového hospodářství

Časopis Odpadové fórum ve svém lednovém čísle nabízí čtenářům polemiku k tématu reálnosti prosazení cílů z Evropskou komisí vyhlášeného balíčku k oběhovému hospodářství.

 

Dotaz redakce spolu s úvodníkem tentokrát zněl:

Počátkem prosince vydala Evropská komise nový balíček k oběhovému hospodářství. Oproti všem zdvihnutým varovným ukazováčkům, hrozbám velmi přísných až nereálných cílů, vysokých procent a dalších obtížně splnitelných úkolů, balíček překvapil. Překvapil svou obecností, rozostřením, celkem přijatelným číslům, cílům a jakousi doporučující rétorikou.

Nad obsahem očekávaného balíčku nelze nepolemizovat. Proto se dnes ptáme:

Je oběhové hospodářství tak, jak si ho Evropská komise představuje ve svých jednotlivých bodech, reálné v našich podmínkách?

 

Mezi oslovenými tentokrát byli:

Jan Vrba, Asekol

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky

Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s.

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA

Petr Šulc, Svaz průmysu druhotných surovin

 

Čtenářům webu ČAOH přinášíme odpověď Petra Havelky:

Balíček je dle mého názoru důležitý výkop a signál členským státům, že Evropa to myslí s dodržováním odpadové hierarchie vážně. Komise sice vyhlásila cíl recyklace 65 % komunálních odpadů namísto dříve obhajovaných 70 %, ale otázka je, zda i Evropský parlament upraví svoji poměrně stabilní pozitivní rétoriku k původnímu cíli 70 % a dalším souvisejícím cílům. Po vyhlášení balíčku již proběhla řada mediálních reakcí europoslanců, že aktuálně vyhlášené cíle nejsou tak ambiciosní a že důležité bude, jak se k věci postaví samotní europoslanci při schvalování směrnic (1, 2, 3). Ti již dříve přijali k původním vysokým cílům jasné podporující usnesení, byť zatím právně nezávazné.

Třídění a recyklace komunálních odpadů

Tak či tak je již nyní zřejmé, že systémy odpadového hospodářství v členských státech musí sledovat zejména linii třídění, úprav odpadů, včetně úprav směsných odpadů. Bez toho se recyklační cíle reálně nedají splnit. Pokud se podíváme na čísla za ČR (MŽP či ČSÚ) a uděláme si predikci ke splnění nových evropských cílů, zejména mám na mysli cíl k recyklaci veškerého komunálního odpadu, zjistíme, že bez poměrně vysokého podílu technologických úprav směsných odpadů se neobejdeme.

V zahraničí se zaměřují na třídění a úpravy odpadů, chtějí splnit evropské cíle

Samozřejmě to není žádným překvapením. Řada okolních států již nastavuje svou legislativu tímto způsobem. Ať už je to Polsko, které se ve velké míře zaměřuje právě na technologie úprav a třídění odpadů nebo Slovensko, které nedávno schválilo svůj Plán odpadového hospodářství, který si na rozdíl od toho českého, stanovuje recyklační cíle podobné těm v balíčku. I západní státy jako např. Dánsko mění své odpadové hospodářství. Postupně snižují podíl nakládání s neupravenými směsnými odpady (spalovny) a zaměřují se na moderní technologie třídění a úprav odpadů.

Aktualizace POH bude nutná

Je pravdou, že v posledních dvou letech byl v ČR odveden kus práce na národním POH i na krajských POH. Předpokládám však, že už nyní je většině odborníků jasné, že tyto dokumenty se budou muset v dohledné době aktualizovat. Již nyní může každý sám srovnat, že dlouhodobé cíle nesedí k těm novým evropským. POH se tedy budou muset upravit. V opačném případě hrozí to, že stát by těmito strategickými dokumenty mohl nyní již i částečně vědomě uvádět případné investory do dosti složité situace. Bylo by jen obtížně akceptovatelné, aby investoři, kteří provedli či provedou realizaci svých záměrů dle politiky státu z roku 2014, za 4 – 6 let zjistili, že vše je jinak a že kapacity jejich technologií nezapadají do spektra zařízení nutných ke splnění vysokých evropských cílů vztahujících se k horním příčkám závazné odpadové hierarchie. Takové investice jsou samozřejmě nad míru rizikové. Česká legislativa se bude vyvíjet dále a bude muset sledovat potřebu splnění recyklačních cílů. Osobně mě trochu mrzí, že aktuálně připravovaný nový zákon dostatečně nepracuje s již známými fakty z evropského balíčku a že jeho strategické nastavení prostě neodpovídá roku 2016, ale spíše roku 2009.

Evropský balíček vnímám pozitivně a věřím, že v ČR budeme natolik racionální, že nadále nebudeme trvat na 7 let starých českých koncepcích, které pokud realizujeme, víme, že nesplníme nové moderní cíle Evropské unie. Ta chce vnímat odpady jako zdroje surovin pro další výrobu. Informace máme a stále máme čas rozhodnout se správně. To je naše výhoda.

 

Zdroj: ČAOH s využitím Odpadové fórum, leden 2016


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

ČAOH: připomínky k POH Středočeského kraje - již jen do 11.1.2016

Připomínky k POH Olomouckého kraje vypořádány… recyklace se navyšovat nebude…

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Evropský parlament žádá zvýšit recyklaci, omezit spalování a nastartovat šetrnou cirkulární ekonomiku

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

31. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..