Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Evropská komise deklarovala vydání ambiciózního balíčku k oběhovému hospodářství do konce roku 2015. Je známo, že balíček má mít vysoké recyklační cíle a že z odpadů chce Evropa vytvářet suroviny opakovaně využitelné v cirkulační ekonomice. Odpadové fórum proto aktuálně nastolilo polemiku, zda a případně jaká je role spalovny v oběhovém hospodářství.

Redakce Odpadového fóra téma uvedla následujícím odstavcem

Oběhové, chcete-li cirkulační hospodářství je pojem poslední dobou všemi pády skloňovaný. Ze všech médií na nás chrlí informace o nedostatku primárních surovin a jedním dechem se dodává, jak je důležité využívat zdroje z odpadů tak, aby se opět dostaly do oběhu. Jenže grafické znázornění oběhového hospodářství se spíše než písmenu O, podobá písmenu Q. Z toho dnes vyplývá naše otázka do polemiky:


Jakou roli v oběhovém hospodářství hraje spalovna?

V rámci polemiky tentokrát odpovídali:

Zdeněk Horsák, Suez, a.s.

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Alois Studenič

Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.


Příspěvek Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici zde:


Jsme na prahu nové fáze OH

"Přetočenému písmenu Q se grafické znázornění oběhového hospodářství skutečně podobá, ale hlavní část nožičky onoho Q je vstup tzv. raw materials, tedy surovin. Pouze malá část zobrazuje výstup mimo kruh, a to tzv. residual waste, tedy zbytkový nijak nevyužitelný odpad.

Dlouho jsem přemýšlel, kam by bylo do onoho kruhu, tolik zaměřeného na recyklaci, možné zařadit klasickou spalovnu na směsný komunální odpad. Opět jsem si přečetl aktuální evropské materiály k oběhovému hospodářství a jsem toho názoru, že mnoho prostoru zde není a že v obrázku chyba také není. Jak Evropská komise, tak nyní již i Evropský parlament opakovaně jasně deklarují, že v novém konceptu již nechtějí podporovat spalování či energetické využívání směsných odpadů, ale že je třeba směsné odpady co nejvíce dále třídit a upravovat. Je třeba se snažit dostat z nich maximum smysluplně materiálově využitelných složek, které by měly být pokud možno využity jako náhrada primárních surovin, kterých má EU nedostatek.

Teprve po této nezbytné třídící a úpravárenské fázi zbude menší, materiálově nevyužitelná část odpadu, která má však stále vysoký obsah energie. Tu je vhodné využít v k tomu určených energetických zdrojích. Takové zdroje jsou však, na rozdíl od spaloven určených na nevytříděný směsný odpad, o poznání účinnější a levnější. Odlišně od spaloven také nejsou konkurencí recyklace, ale naopak logickou fází navazující na proběhlé vytřídění materiálově využitelných složek.

Technologie se dále vyvíjejí a vývoj nelze zastavit. Uznávám, že spalovny mohly být ve státech, které si to mohou ekonomicky dovolit, kvalitním řešením v posledních dvou až třech dekádách. Nyní jsme však na prahu nové fáze odpadového hospodářství a myslím, že EU to myslí skutečně vážně.

Tato fáze bude, dle mého názoru, znamenat postupný útlum klasických spaloven, zásadní tlak na recyklaci a různé způsoby úprav a využití odpadů. Důkazem toho je jeden z cílů balíčku, a to 70% recyklace KO v roce 2030. Co se týká energetického využití odpadů, zde vidím budoucnost ve zdrojích specializovaných na energeticky bohatou frakci mechanicky upravených odpadů. Těch bude logicky o poznání méně než současné množství směsného odpadu, ale i toto zapadá do konceptu oběhového hospodářství.

Jediné, co zbývá, je doplnit tyto nové aspekty do připravovaného zákona o odpadech, který je doposud bohužel neobsahuje.“

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z Odpadového fóra (září 2015), kde je k dispozici celá polemika.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..