Předseda rady zdravotně postižených píše poslancům kvůli elektroodpadu a poslankyni Fialové

V tomto týdnu začalo v Poslanecké sněmovně druhé čtení balíčku nové odpadové legislativy z dílny MŽP. Balíček provází řada kontroverzí a kritiky. Jednou z nich jsou i pozměňovací návrhy vládní poslankyně Evy Fialové (ANO). Ty aktuálně pobouřily i Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Předseda Rady proto zaslal dopis všem poslancům.

Text dopisu předsedy Rady osob se zdravotním postižením České republiky, pana Václava Krásy je uveden níže

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás ve věci Vládního návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk 677. K tomuto návrhu zákona byl podán pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové. Tento její návrh má velké dopady na chráněné dílny.

Chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou dlouhodobě tradičními zpracovateli vybraných kategorií elektroodpadu a dlouhodobě spolupracují se smluvními kolektivními systémy. Tyto zpracovatelské subjekty, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, vykonávají svou činnost na základě potřebných povolení v souladu se zákonem.

NRZP ČR byla překvapena usnesením Výboru pro životní prostředí z 26. schůze ze dne 29. dubna 2020, kde je pod číslem 19. doporučeno Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové, která navrhuje povinnou certifikaci zpracovatelů elektroodpadu (§69 odst. 2 písmena b) a c)).

Podpora chráněných dílen a zajištění jejich provozu, je naší prioritou, kdy potřebnou podporu v tomto směru poskytl při přípravě tohoto zákona i jeho předkladatel Ministerstvo životního prostředí. Původní návrh tohoto zákona totiž obsahoval zákonnou povinnost zapracovávat určité množství elektroodpadu právě v chráněných dílnách. Po několika revizích evidentně Ministerstvo na tuto podporu rezignovalo a aktuální vládní návrh již takové ustanovení neobsahuje a staví chráněné dílny na úroveň běžných zpracovatelů. Navíc  je nyní doporučován ke schválení pozměňovací návrh, který bude mít okamžitý negativní dopad na všechny chráněné dílny zpracovávající elektroodpad. Návrh tak podporuje pouze moderní technologické zpracovatelské celky, nereflektuje na celkový aktuální stav zpracování v ČR a nebere nijak ohled na malé subjekty, mezi než patří zmíněné chráněné dílny. Podle tohoto návrhu tak bude moci chráněná dílna získat povolení ke zpracování elektroodpadu pouze za podmínky získání certifikace prokazující splnění evropských norem v nakládání s elektroodpadem. Tato certifikace představuje nejen periodickou investici do povinných auditů nezbytných k získání certifikace, ale i dalších s tím spojených investic.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, tato důležitá problematika by měla být podrobena řádnému hodnocení aktuálního stavu a dopadů a také popsána minimálně v důvodové zprávě. Připomínáme, že v oblasti zpracování elektroodpadu je zaměstnáno téměř tisíc lidí se zdravotním postižením a pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Fialové bude pravděpodobně znamenat, že stovky občanů se zdravotním postižením přijdou o zaměstnání. V dnešní době budou pravděpodobně shánět jiné zaměstnání velmi obtížně.

V úctě

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Související články

Zlikviduje návrh poslankyně Fialové desítky recyklačních firem?

SVDS přebralo štafetu od SPDS - výzva zpracovatelům elektroodpadu

Masivní vliv několika málo protěžovaných zájmových skupin v procesu schvalování nové odpadové legislativy je žalostným selháním Ministerstva životního prostředí ČR

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..