Příručka k základním povinnostem živnostníků dle nového odpadového zákona

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů – Příručku pro živnostníky.

Příručka je využitelná k základní osvětě a k šíření informací ohledně hlavních povinností, které drobní původci odpadů dle nové legislativy mají. Jedná se zejména o shrnutí povinností pří nakládání s obvykle vznikajícími odpady ze skupiny komunálních odpadů, které vznikají živnostníkům a se kterými je třeba rovněž nakládat v souladu s platnou legislativou. Tyto odpady jsou v příručce uvedeny i v tabulkovém výčtu.

Příručka ČAOH je volně šiřitelná, a to jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěné. Její výhoda je také v tom, že vytištěná znamená pouze jeden složený list papíru. A obsažené podstatné informace tak nevytvářejí zbytečně další odpad nad míru nezbytně nutnou.

 

Příručku rozšiřují zejména obce

 

Podobnou příručku vydala ČAOH již před několika lety a její využití bylo zejména jako zdroj základních informací na obecních úřadech, kde jí obce měly vytištěnou a k dispozici všem podnikatelům, kteří měli zájem nastavit si své základní odpadové povinnosti do souladu s platným zákonem. „Pracovníci obecních úřadů většinou nemají dostatečný prostor na opakované vysvětlování základních povinností při nakládání s odpady a odkaz na příručku se proto ukázal jako efektivní pomoc a úspora času obecních úřadů," doplňuje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V tomto období, kdy se nová odpadová legislativa postupně zavádí do praxe, požádaly obce o aktualizaci této příručky, aby potřebná a přehledná osvěta mohla i nadále pokračovat. Příručka je nyní všem volně k dispozici.

 

Ke stažení - Plná verze Příručky pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

 

Kompletní příručka v PDF formátu obsahuje dvě strany a lze ji vytisknout na jeden oboustranný papír tak, aby následně šla složit na třetiny do tzv. formátu harmonika: prirucka-pro-zivnostniky-2021vf (pdf)

 

priruckastrana1

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..