Projekt Třídíme v Hradci bilancuje rok 2016, ubylo 1236 tun směsného odpadu

Prvních devět měsíců trvání projektu Třídíme v Hradci, který odstartoval v dubnu roku 2016, s sebou přineslo registraci 4690 uživatelů, což představuje 52 % do projektu zapojených rodinných domů na území města. V drtivé většině mají lidé zájem o plastové nádoby, a to jak pro třídění plastů, tak pro papír. Statistiky za rok 2016 evidované Hradeckými službami (člen ČAOH) jasně ukazují, že za rok 2016 vyprodukovalo město Hradec Králové o 1236 tun směsného zbytkového odpadu méně než v roce předchozím.

V těchto dnech začne rovněž Hradečanům sloužit také nový interaktivní web, kde lze pohodlně upravovat počty nádob. Novinkou je také zasílání upozornění na e-mail o svozech papíru a dalších komodit v předstihu.

Již brzy to bude rok, co funguje v Hradci Králové odpadový projekt Třídíme v Hradci. Stěžejní změnou, kterou Hradečané zejména okrajových čtvrtí města a rodinných domů od doby registrace do projektu pocítili, bylo prodloužení intervalu svozu zbytkových odpadů a instalace tisíců kusů nádob na třídění odpadů přímo u jednotlivých nemovitostí. Z celkového počtu 4690 do projektu registrovaných uživatelů má pro třídění plastů k dispozici plastovou nádobu více než 95 %, necelých pět procent využilo plastový pytel. Papír třídí z registrovaných uživatelů do plastových nádob přes 93 % občanů, zbytek využívá k jeho třídění plastový pytel.

„U obyvatel rodinných domů zahrnutých do projektu došlo oproti průměru posledních pěti let k navýšení množství vytříděných papírů o 20,8 %, u plastů o 61,8 % a biologicky rozložitelného odpadu o 14,72 %. Zároveň došlo k významnému snížení netříděného, tedy směsného odpadu, a to o významných 51,6 %, popisuje srovnání stavu Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb a odpadový hospodář města. Dodává, že i přes zapojení 52 % rodinných domů ve městě, v nichž žije cca 13,4 tis. obyvatel což je pouze 14,2 % z celkové populace, je vliv tohoto záměru velmi významný.

Z evidence množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného městem v roce 2015 a 2016 je zřejmý meziroční pokles, a to o 1236 tun. „Znamená to, že o 1236 tun méně směsného zbytkového odpadu bylo vloni díky projektu a aktivnímu třídění odvezeno na skládku. S městem budeme i nadále hledat cestu jak i nadále objem zbytkového odpadu končícího na skládce či ve spalovně snižovat. Státem připravované budoucí výrazné zdražení v oblasti nakládání s odpadem by se tak díky těmto opatřením mělo samotných lidí dotknout co nejméně,“ vysvětlil Radek Sokol.

„Nejdůležitější cestou vedoucí k dalšímu snižování produkce netříděných odpadů je i změna návyků a přístup obyvatel k třídění odpadů. V celkové produkci odpadů nelze asi očekávat kvůli konzumnímu způsobu života významný pokles, lze však proto vytvářet podmínky a prostředí. O to ve spolupráci s Hradeckými službami usilujeme a výsledky ukazují, že se v této oblasti zatím daří. Naše snaha je zaměřena především na školní děti. U nich je to snazší, než měnit zvyky jejich rodičů,“ říká Zdeněk Fink, primátor města.

Pro větší komfort uživatelů registrovaných v systému a pro lepší informovanost obyvatel přišly v uplynulých dnech Hradecké služby s obměnou webových stránek. Velmi jednoduše a snadno mají občané nyní možnost prostřednictvím registrace upravit druhy a počty nádob na svoz plastu, papíru a bioodpadů a brzy také nádoby na směsný komunální odpad. Novinkou je přehledná mapa se zobrazením veřejně přístupných nádob na sběr tříděných odpadů https://www.tridimevhradci.cz/mapa-kontejneru. Zcela nově je zpracována sekce Harmonogram svozu odpadu, kde se obyvatelé dozvědí termíny pro všechny ulice ve městě. „Jelikož bychom lidem rádi usnadnili orientaci v termínech svozu, zejména u papíru, který se sváží pouze 1x za měsíc a není jednoduché si zapamatovat termíny, zaregistrovali jsme všechny uživatele, kteří nám poskytli svojí e-mailovou adresu k zasílání upozornění na termíny svozu. Vždy jeden den dopředu jim tak přijde upozornění na to, že následující den se odváží v jejich ulici papír,“ vysvětluje novinky webu Radek Sokol.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využítím tiskové zprávy Magistrátu města Hradec Králové


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..