Průzkum STEM/MARK - Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Drtivá většina (95 %) obyvatel České republiky dává přednost recyklaci odpadu před jeho spalováním ve spalovnách. Celkem jich 70 % odmítá platit kvůli spalovnám víc za odpady. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který provedla pro Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH).

„Výsledky průzkumu potvrdily naše domněnky. Zdražování odpadových služeb povede pouze k tomu, že lidé budou hledat způsoby, jak se placení vyhnout. Praxe bohužel ukazuje, že tou nejsnadnější cestou jak ušetřit bývá zakládání černých skládek. Velmi příjemně nás překvapil náhled respondentů na třídění biologicky rozložitelného odpadu. Drtivá většina by ocenila ve svém okolí nádobu na bioodpad. Toto řešení odklonu bioodpadu od jeho skládkování ČAOH dlouhodobě doporučuje. Jeho výhodou je, že není třeba zvyšovat poplatky.“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Průzkum potvrdil, že Češi odpad poctivě třídí (vždy 38 % z nás, většinou 52 %). Takřka 90 % procent respondentů považuje třídění odpadu za smysluplné a ocenilo by ve svém okolí nádobu i na vytříděný bioodpad (52 % určitě ano, 35 % spíše ano). Naprostá většina zúčastněných (95 %) preferuje recyklaci odpadů před spalováním a více než dvě třetiny (70 %) odmítají kvůli prosazování spaloven platit víc za odpadové služby.

Průzkum proběhl v první půli června formou internetového dotazníku na vzorku 1 020 respondentů. Agentura STEM/MARK zajistila proporční zastoupení podle kraje, velikosti bydliště, věku a pohlaví.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka Česká asociace odpadového hospodářství (www,caoh.cz)

 

Související články:

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná

Odpadáři a obce spolupracují

ČAOH: Anketa - Pouze pětina hlasujících souhlasí s možným zdražením odpadového hospodářství

Rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH pro Zpravodaj venkova

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..