První ročník akce „Ukliďme Česko“ se blíží, podporují ji i členové ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství podporuje celorepublikovou úklidovou akci s názvem „Ukliďme Česko“, která proběhne v pátek 16. a v sobotu 17. dubna 2014. Do akce, která se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, je již nyní zaregistrováno přes 260 místních organizátorů a přes 1 270 dobrovolníků a hlásí se další.

Organizátoři nejen z řad obcí mohou využít pomoci přihlášených dobrovolníků a dalších partnerů akce k úklidu černých skládek z konkrétních problémových území. Do projektu se prakticky po celé ČR zapojily vybrané společnosti poskytující služby v odpadovém hospodářství, ale také další spolupracující organizace. Podrobná mapa dobrovolníků, organizátorů a zapojených společností v jednotlivých oblastech České republiky je k dispozici zde.

ČAOH tuto akci dlouhodobě podporuje a také se jí sama účastní. Zapojí se i členské společnosti ČAOH, a to např. technickou participací, nabídkou výhodnějších cen za služby nebo nejrůznějších benefitů v den konání akce.

 

Oficiálně zapojené členské společnosti ČAOH a benefity, které v rámci této akce poskytují:

A.S.A., spol. s r.o.

Nabídka: Na služby spojené s akcí „Ukliďme Česko“ poskytneme slevu 10 %.

Pro region: Seznam 35 provozoven, které slevu poskytnou, je k dispozici zde.

Kontakt: Na všechny provozovny je k dispozici zde.

 

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Nabídka: velkoobjemové kontejnery 1–40 m3 – sleva 10 %, Likvidace odpadů – sleva 10 %

Platí pro region: V Praze a Mníšeckém regionu je doprava zahrnuta v ceně služeb, ve Středočeském kraji je účtován poplatek za dopravu 26 Kč/Km.

Kontakt: Gréta Gasková, Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Tel.: +420 236 040 029, mobil: +420 775 878 878, e-mail: obchod.3@komwag.cz

 

EKODEPON s.r.o.

Nabídka: Provozní doba skládek Černošín, Kladruby, včetně jejich sběrných dvorů, bude v termínu konání akce 16.–17. 5. 2014 přizpůsobena jejímu trvání.

Jsme schopni se podílet dopravou a odstraněním odpadu z lokalit měst a obcí v naší svozové oblasti, tj. zhruba na území okresu Tachov, obcím a městům ze sdružení obcí Černošín (převážná část Tachovska) bude zachována množstevní sleva na odpady skupiny 20 (100,00 Kč/tuna).

Kontakt: Lažany 36, Černošín, tel: +420 374 616 991-8, e-mail: ekodepon@ekodepon.cz

 

RUMPOLD, s.r.o.

Nabídka: Firmy společnosti RUMPOLD se do akce „Ukliďme Česko“ zapojí formou slevy na poskytované služby, která se bude týkat uložení odpadů nebo jejich svozu či pronájmu kontejnerů. Výše bude dojednána individuálně podle možností jednotlivých provozoven.

Kontakt: Mapa provozoven je k dispozici zde.

Pro další podrobnosti a případné objednávky zajištění služby kontaktujte přímo jednotlivé ředitele našich poboček.

 

Recifa, a.s.

Nabídka: Do akce se můžeme zapojit jako svozová firma, pomocí techniky můžeme zajistit dopravu odpadu, který se sesbírá na skládku za 35,-kč/km (skládkovné hradí obec nebo sdružení). Vytříděný odpad (plasty, papír, sklo) můžeme vykoupit po jednotlivých komoditách v následujících cenách:

plasty a folie 1,-Kč/kg,

papír 0,50 Kč/kg,

sklo ploché a obalové 0,50 Kč/kg.

Komodity však musejí být alespoň v pytlích nebo ve velkoobjemových vacíchkvůli manipulaci a nakládce.

Kontakt: R. Antoš, tel: +420 775 863 195

 

Marius Pedersen, a.s.

Nabídka: V regionech působnosti našich provozoven a dceřiných společností poskytneme:

  • mimořádné slevy z cen na skládkách za uložení odpadů sebraných v rámci akce,
  • velkoobjemové kontejnery, které přistavíme a zajistíme jejich přepravu, a to rovněž za mimořádné snížené ceny.

Kontakt: Doporučujeme, aby objednatelé služeb kontaktovali naše provozovny a dceřiné společnosti v jednotlivých regionech přímo prostřednictvím našich webových stránek www.mariuspedersen.cz.

Ostatní podmínky a předpoklady: Včas před zahájením vlastní akce budou smluvně sjednány nezbytné obchodní a technické podmínky poskytování služby (například specifikace původce odpadů, způsob vedení evidence odpadů, ceny, místo a čas přistavení naší techniky, vhodné kontejnery, způsob nakládky, příjezdové komunikace a místa nakládky a podobně).

 

O akci:

„Ukliďme Česko“ je také součástí mezinárodního dobrovolnického dne (Give & Gain Day 2014), který každoročně pořádá platforma Byznys pro společnost. Podniky zapojené v rámci „firemního úklidového dne“, který se koná již v pátek 16.5., nabídnou k úklidu své firemní dobrovolníky a v sobotu 17. 5. se pak do akce může zapojit úplně každý.

Více informací o projektu, včetně pravidelných sdělení o jeho průběhu, naleznete na adrese http://www.uklidmecesko.cz nebo na facebooku, na https://www.facebook.com/UklidmeCesko.

 

Zdroj: Ing Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..