Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování (Kuraš, 2014)

Byl jsem osloven k napsání recenze k velmi zajímavé odborné knize od autora, kterého si velmi vážím. V minulém roce vyšla v nakladatelství společnosti Vodní zdroje Ekomonitor poměrně obsáhlá a kvalitní odborná publikace s názvem Odpady a jejich zpracování. Hlavní předností této knihy je šíře, se kterou se problematikou odpadového hospodářství (OH) zabývá.

 

Čtenářům se po jejím přečtení přiblíží důležité souvislosti jak z historie OH, ze samotné legislativy, ale co je velmi podstatné, tak i z jednotlivých materiálových toků a specifických výrobních i spotřebních částí průmyslu a služeb, kde jsou odpady produkovány. Publikace je výjimečná hloubkou popisu problému, ale zároveň svou přehledností a vystižením a zdůrazněním podstatných informací, které by čtenáři neměly uniknout. 

Autorem této cenné odborné knihy je jeden z nejuznávanějších odborníků a učitel několika generací kvalitních inženýrů, pan profesor Ing. Mečislav Kuraš, CSc., který v současnosti působí v Ústavu chemie ochrany prostředí Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Profesor Kuraš v knize využil množství svých odborných zkušenosti z dlouholeté praxe jak z akademického prostředí, tak z jeho úzkého napojení na celou oblast životního prostředí a zejména oblast nakládání s odpady.

Publikace je členěna do 13 základních kapitol (343 stran). Většina kapitol pak následně v několikastupňové logické struktuře řeší podrobnější specifika jednotlivých oblastí odpadového hospodářství. Přehledné rozdělení odborné problematiky usnadňuje čtenářovu orientaci v obsáhlé agendě odpadů a jejich zpracování. Po přečtení jednotlivých kapitol máte pocit, že jste se nenásilnou a velmi přehlednou formou dozvěděli mnoho podstatného. Členění knihy, stejně jako autorův přístup k jednotlivým kapitolám a zvolené cestě výkladu informací jasně ukazují na vysokou autorovu pedagogickou zkušenost. Na knihách edukativního zaměření vždy oceňuji přehlednost jejich zpracování, ta však nebývá pokaždé pravidlem. Zde jsou informace podány přehledně i přes jejich rozsah a hloubku. Tomu napomáhá mimo jiné i vhodně zvolené využití zvýrazněných částí textu. Na knize jsem rovněž velmi ocenil to, že klíčové informace jsou v každé kapitole i podkapitole zvlášť uvedeny v samostatném ohraničení tak, že z knihy na vás přímo svítí. Samozřejmostí jsou zde i přehledné technické nákresy jednotlivých technologií, či popisovaných procesů, které příjemným způsobem doplňují textový výklad problematiky.

K demonstraci šíře autorova záběru uvedu příkladný výčet některých popisovaných oblastí, kterým se autor v publikaci věnuje. Naleznete zde jak teoretické informace týkající se struktury odpadového hospodářství, výčet právních předpisů s komentáři, ale i praktické a technické informace z jednotlivých sektorů, kde jsou odpady produkovány, a zejména pak podrobný rozbor jednotlivých technologií a možností, jak lze odpady zpracovávat a využívat. Co je podstatné, že všechny tyto informace jsou zde nabídnuty v potřebných souvislostech s odkazy na konkrétní typy zařízení. To vše respektuje strukturu evropské hierarchie nakládání s odpady.

Kniha je svým obsahem široce využitelná v akademickém sektoru jako významný zdroj informací k předmětům zaměřeným na odpadové hospodářství a studentům i pedagogům poskytne širokou škálu možností, jak se ponořit do hloubky toho, co činit s předměty na konci své životnosti, tedy s odpady, tak, aby měly užitek i v této fázi svého životního cyklu. Publikaci jistě využijí i mnozí stávající odborníci z odpadové praxe pro rozšíření svých obzorů a možné směřování předmětu své činnosti směrem dalšího vývoje. Velmi pozitivně hodnotím, že v této době podobná kvalitní shrnující publikace vznikla. Odpadové hospodářství je rychle se vyvíjející sektor s mnoha aktuálními změnami a autorovi se i přes to podařilo udržet úzký kontakt s aktuálními trendy.

Shrnu-li to, tak kniha Odpady a jejich zpracování je rozhodně kniha, kterou by většina odpadářů neměla nechat bez povšimnutí, ba naopak, měla by zaujmout významné místo v jejich odborné knihovně. V mé knihovně tomu tak je. Navíc si velice cením toho, že můj výtisk se zároveň pyšní osobním věnováním od pana profesora Kuraše.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz); recenze vyšla také v letním čísle časopisu Odpadové fórum

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..