Recyklace odpadů v praxi

Společnost RUMPOLD s.r.o., člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), je jedním ze zpracovatelů vyřazených odpadních chladících zařízení v České republice. Společnost RUMPOLD pro zpracování lednic využívá mobilní technologii společnosti SEG Umwelt-Servis GmbH Mettlach.

Recyklace odpadů je jedním z hlavních cílů odpadového hospodářství nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Z celkové produkce odpadů v ČR, která ročně činí cca 30 milionů tun se odpadových firmám dle údajů ze Statistické ročenky MŽP daří zrecyklovat či znovu využít cca 80 % všech odpadů.

Svým dílem k recyklaci uvedených odpadních materiálů a výrobků přispívá i zpracovatelská činnost společnosti RUMPOLD. V tomto případě jde konkrétně o recyklaci směsných plastů s obsahem neželezných kovů a namletého polyuretanu z izolací skříní, čili PUR. Z těchto odpadů jsou ve finále vyráběny suroviny pro další výrobu finálních výrobků z recyklovaných materiálů (viz obrázky pod článkem).

 

Popis technologie

Součástí technologie SEG je centrum pro třídění a úpravu hodnotných surovin vznikajících při zpracování lednic. Jsou zde tříděny a dále upravovány dvě komodity vznikající při zpracování lednic: směsné plasty s obsahem neželezných kovů a namletý polyuretan z izolací skříní, čili PUR.

Směs plastů a neželezných kovů prochází postupně magnetickým separátorem a separátorem nemagnetických kovů, kde se oddělí zbytky kovové frakce od plastů. Dále mlýnem, kde se plasty namelou na velikost do 10 mm nutnou pro další operace rozplavování a větrného třídění, které oddělí čistý polystyren (PS).

Takto namletý a vyčištěný PS přichází do extruderu, ve kterém se poslední zbytky plastů s odlišným stupněm tavení oddělí a výstupem jsou vločky čistého PS regranulátu, který je dodáván plastikářům k výrobě nových výrobků.

Směs neželezných kovů je vedena přes speciální mlýn, který nadrcené plíšky a trubičky hliníku a mědi zhutní do kulovitých útvarů a v dalším třídícím zařízení je tato směs roztříděna na čistý hliník a čistou měď.

Průměrné zastoupení hodnotných surovin ve směsi plastů a neželezných kovů udává následující tabulka:

PS

Al

Cu

Fe

Ostatní

43%

13,5%

1%

5,5%

37,2%

 

Vracíme suroviny do dalšího oběhu

Firma RUMPOLD má jistotu, že směsný materiál, který dodá spol. SEG, bude kvalitně vytříděn a že polystyren, hliník, měď i železo se dostanou do surovinového oběhu.

Zpracování PURu je ukázkový příklad dalšího účelového využití produktu, vznikajícího při zpracování lednic. Firma SEG z něj vyrábí výrobek pod jménem EKO-Pur ve třech zrnitostech a to granulát hrubý, granulát jemný a prášek. Vzhledem k vyráběným třem zrnitostem je vhodný k širokému spektru využití všude tam, kde by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí únikem olejů, ropných produktů i barev. SEG jej již mnoho let uplatňuje v zemích Evropské Unie a firma RUMPOLD je kmenovým dodavatelem PURu k výrobě tohoto výrobku. Je samozřejmostí, že všechny tyto výrobky jsou certifikovány.

Technická data jsou uvedena v tabulce:

 

EKO-Pur hrubý

EKO-Pur jemný

EKO-Pur prášek

Materiál

100% recyklovaný polyuretan

Měrná hmotnost

450 g/l

430 g/l

220 g/l

Jímavost

0,73 l oleje/kg

0,93 l oleje/kg

2,2 l oleje/kg

Váha pytle

16 kg

16 kg

6,8 kg

Úspora CO2

4 t

4 t

1,7 t

 

ČAOH sdružuje širokou řadu společností, které se zaměřují na svoz, třídění, zpracování, recyklaci a další formy využití odpadů. Jednou z nich je i RUMPOLD. Společnost RUMPOLD je na základě svých dlouholetých zkušeností přesvědčena, že úzkou spoluprací se společností SEG přináší do České republiky nejenom špičkovou technologii, ale i možnost maximálně využívat všechny komodity vzniklé při jejich zpracování. Komodity jsou vraceny ve formě čistých surovin (plasty, železné i neželezné kovy) znovu do výroby a vytváří tak nové výrobky s efektem ochrany klimatu, což názorně dokládá výše uvedená tabulka technických hodnot.

 

Obrázky:

magnetický separátor

extrudér

regranulát

příklady výrobků z recyklovaného PS

mlýn na neželezné kovy

výroba Ekopur + Ekopur

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, ČAOH (www.caoh.cz) s využitím podkladů společnosti RUMPOLD, člena ČAOH

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..