Rtuťová novela zákona o odpadech k připomínkám

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o tom, že do vnějšího připomínkového řízení jde návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.

Stručně k obsahu:

Jedná se o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu. Konkrétně jsou změny promítnuty do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. 

Do zákona o odpadech se vkládá nový § 37x, kde jsou upraveny podrobnosti plnění některých ohlašovacích povinností. Některé povinnosti bylo možné navázat na již podávané roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Předávání údajů mezi povinnými subjekty a zasílání údajů, které roční hlášení neobsahuje, bylo upraveno co nejjednodušeji a jeho podoba bude upravena prováděcím právním předpisem.

S ohledem na povinnost členského státu nastavit systém sankcí za porušení povinností plynoucích z předmětného nařízení byla doplněna rovněž sankční ustanovení. 

V chemickém zákoně jsou navrženy změny, které bezprostředně souvisí s nařízením o rtuti a jeho adaptací, stejně jako s aplikačními aspekty, které s sebou právní úprava nakládání se rtutí nese. V rámci těchto změn jsou zejména doplněny nové skutkové podstaty přestupků a příslušné sankce.

Rovněž jsou v zákoně doplněny kompetence a povinnosti MZD a MŽP prostředí ohledně posuzování oznámení o záměru uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy.

Termín připomínek v meziresortním připomínkovém řízení: do 24. ledna 2018

 

Ke stažení:

důvodová zpráva - duvodova-rtut.pdf [ 396.96 kB ]

nárvh - navrh-rtut.pdf [ 350.06 kB, PDF ]

platné znění se změnami - platne-zneni-se-zmenami-rtut.pdf [ 392 kB, PDF ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Chystá se “Okleštěk číslo II”?


 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..