Rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou – Zlínský kraj

Další díl rubriky časopisu Pro města a obce se věnuje Zlínskému kraji. Zlínský kraj má přes 572 tis. obyvatel a 307 obcí. Z těchto obcí je 30 se statutem města. Krajské město Zlín obývá cca 73 tisíc osob. Za posledních 12 let se celková produkce komunálních odpadů na obyvatele ve Zlínském kraji podle dat MŽP, podobně jako v jiných krajích, zvýšila. Od roku 2009 narostla ve srovnání s dalšími kraji o poměrně velký podíl, a to konkrétně o 30,3 % na 542,4 kg na obyvatele v roce 2021.

Hlavní zásluhu na nárůstu komunálních odpadů má i v tomto kraji nová odpadová legislativa, která obce motivuje k separaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), což je v pořádku. S novým tříděním BRKO se však zvýšilo i jeho vykazované množství a celkově tedy přibylo i vykazovaných komunálních odpadů, což zcela pozitivní není s ohledem na prioritní cíl evropské odpadové hierarchie, předcházet vzniku odpadů.

220px-zlin_region_coa_cz  

Ve Zlínském kraji se však vhodným směrem vyvíjí trend poměru množství separovaných odpadů, které narůstá a naopak podíl množství směsných odpadů postupně klesá. Konkrétně to lze vyjádřit poklesem z úrovně 58,9 % směsných komunálních odpadů v roce 2009 na aktuální úroveň 43 % směsných odpadů s celkové produkce komunálních odpadů v roce 2021. V absolutní hodnotě se produkce směsného komunálního odpadu snížila na 233, 1 kg na osobu za rok. Zlínský kraj se tak ve srovnání s dalšími kraji dostává v tomto parametru na druhou nejlepší příčku a je cca o 30 kg pod celostátním průměrem, což je velmi pozitivní. Jinými slovy ve Zlínském kraji obce berou třídění odpadů vážně. V rámci Soutěže o Keramickou popelnici obcí Zlínského kraje za rok 2020 zvítězil v kategorii měst nad 15 000 obyvatel Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězil Bánov a mezi obcemi do 1 500 obyvatel patřila první příčka obci Šumice. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel byla v třídění obec Kaňovice. I v tomto kraji je však stále potenciál reálného snížení množství směsných komunálních odpadů o dalších cca 100 kg na osobu. Tedy pokud bychom chtěli naplnit cíle Akčního plánu Evropské komise pro oběhového hospodářství, a to k roku 2030.

img_8922 

Když bychom si udělali stručnou analýzu toho, co by měly aktuálně řešit obce ve Zlínském kraji ve vztahu k potřebě splnění zákonných cílů třídění, které obcím nově stanovuje platný zákon o odpadech, pak je třeba vycházet z následujících údajů. V obcích v kraji se dle údajů MŽP ročně produkuje celkem cca 310 tisíc tun komunálních odpadů. V roce 2030 musí být minimálně 65 % z tohoto množství vytříděno. To činí cca 201 tisíc tun. A v roce 2035 by mělo být vytříděno minimálně 70 %, tedy 217 tisíc tun. Směsného komunálního odpadu by pak za celý kraj zbývalo maximálně cca 93 tisíc tun. Toto číslo by však v reálu mělo být ještě menší, protože do komunálních odpadů jsou započítávány i živnostenské odpady podobné komunálním. Podnikatelé a firmy však mají ze zákona povinnost třídit zcela všechny odpady na jednotlivé druhy, tedy mají povinnost třídit de-facto na 100 %. Směsných komunálních odpadů proto s jistotou musí být v budoucích letech reálně ještě méně, než ukazuje náš výpočet. Těmto číslům by v kraji měla odpovídat infrastruktura pro nakládání s odpady. I zde je třeba aktivně pokračovat v intenzifikaci primárního třídění v obcích. I zde je třeba zajistit navazující efektivní třídící linky, které obcím pomohou s dosažením zákonných cílů třídění tam, kde již bude vyčerpán potenciál primárního třídění. A samozřejmě, stejně jako v ostatních krajích, jsou třeba i koncovky na jednotlivé frakce produkovaných odpadů.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, pro časopis Pro města a obce

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..