Sdělení MŽP o plnění ohlašovacích povinností a přidělování identifikačních čísel zařízení (IČZ) po novele

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, o nově vydaném sdělení MŽP, odboru odpadů, (ze dne 28. 1. 2016) k plnění konkrétních povinností stanovených v zákoně o odpadech po tzv. infringementové novele, tedy s účinností již od 1. 1. 2016.

Sdělení odboru odpadů reaguje na situaci, kdy stále nebyla ve Sbírce zákonů vydána potřebná novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a některé nově stanovené ohlašovací povinnosti není jak plnit, protože chybí podrobnosti a konkrétní postup.

 

Sdělení odboru odpadů MŽP řeší následující problémy:


1.Ohlašování provozu zařízení a činnosti dopravců

Způsob ohlašování provozu zařízení a činnosti dopravců (§ 39 odst. 3 zákona) – povinné osoby ohlásí veškeré povinné údaje až po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.


2. Zasílání informací o rozhodnutích a informacích ORP a KÚ

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady (§ 39 odst. 10 zákona) zašlou informace o rozhodnutích a vyjádřeních vydaných od 1. ledna 2016 do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.


3. Přidělování identifikačních čísel zařízení (IČZ)  - § 39 zákona

– provozovatelé zařízení, jejichž provoz byl zahájen před účinností infringementové novely zákona o odpadech a nemají IČZ, oznámí provoz krajskému úřadu do 31. ledna 2016 (přílohou sdělení je formulář pro oznámení provozu zařízení s platným souhlasem podle § 14 odst. 1 nebo integrovaným povolením, které nemá dosud IČZ)

- IČZ zařízením podle § 14 odst. 2 a podle § 33b odst. 1 zákona se budou přidělovat až po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., oznámení provozu těchto zařízení se provede do 1 měsíce po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.

- sdělení upravuje postup přidělování IČZ novým zařízením žádajícím o souhlas s provozem


Ke stažení:

Text sdělení odboru odpadů MŽP: oodp-sdeleni-mzp-zarizeni-ohlasovani-20160128.pdf [ 293.89 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..