Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko zaslalo dopis zákonodárcům, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, České asociaci odpadového hospodářství a dalším subjektům. Sdružení obcí zásadně nesouhlasí s formou a zejména s obsahem aktuálních narychlo načtených legislativních změn týkajících se zákona o odpadech. Změn, které neproběhly standardním legislativním procesem a ke kterým se obce, stejně jako ostatní klíčoví partneři potřebné odborné diskuze, neměly možnost vyjádřit.

Jako alarmující označilo těchto 28 obcí většinu bodů navržených mimo standartní legislativní proces v rámci poslaneckých návrhů ke sněmovnímu tisku č. 172. Obce např. jednoznačně nesouhlasí s deklarovaným dopadem zdražení na občana o pouhých 21 Kč na každých 100 Kč zdražení skl. poplatku tak, jak odhaduje IURMO a jak věc komentuje rovněž MŽP. Skutečný nárůst nákladů bude dle Sdružení podstatně vyšší. Své připomínky obce shrnuly do celkem 6 zásadních bodů (viz níže v samotném dopisu).

Původní kontroverzní poslanecké návrhy byly sice po široké kritice ve sněmovně a v médiích v polovině června jednoznačně odmítnuty (v rámci projednávání tisku 172), ale většina z nich je kupodivu opět bez standardního legislativního procesu načtena, tentokrát ve sněmovním tisku č. 153. Sněmovní tisk č. 153 (další novela zákona o odpadech) má být přitom projednáván již v úterý 15.7.2014 na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny.

Dle informací ČAOH se k iniciativě Sdružení a jednoznačnému nesouhlasu chtějí připojit i další obce, které s takovouto cestou schvalování zásadních legislativních změn nesouhlasí.

Česká asociace odpadového hospodářství, jako jeden z oslovených subjektů, obratem Sdružení obcí odpověděla svým dopisem. ČAOH v dopise sděluje, že se ve většině připomínek shoduje s kritickým názorem obcí k navrhovaným změnám. ČAOH rovněž zásadně nesouhlasí s formou, jakou jsou tyto strategické změny legislativy narychlo a bez projednání schvalovány. Takovéto postupy je třeba jednoznačně odmítnout.

Oba dopisy jsou čtenářům webu ČAOH k dispozici zde:

sdruzeni-obci-mikroregionu-hlinecko.pdf [ 714.04 kB ]

Caoh---mikroregion-hlinecko.pdf [ 153.86 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Související články:

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..