Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Za účasti italského velvyslance pana Aldo Amati, se na Italském velvyslanectví na konci září, uskutečnilo setkání českých a italských odborníků z oblasti odpadového hospodářství. O spolupráci při organizování akce požádalo Italské velvyslanectví Českou asociaci odpadového hospodářství.

 

Akce se mimo jiné zúčastnilo také české i italské ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, a další.

Ministerstvo životního prostředí zde uvedlo informace o proběhlých a připravovaných změnách odpadové legislativy. Zástupce Svazu měst a obcí, ředitel Dan Jiránek, zde komentoval pohled obcí, jakožto důležité části původců odpadů, na možný další vývoj v odpadovém hospodářství v ČR. Mimo jiné uvedl, že SMO ČR by uvítalo snížení administrativní zátěže obcí ze strany odpadové legislativy. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství se podrobněji věnoval klíčové aktuální věci, a to evropskému balíčku k oběhovému hospodářství a jednotlivým cílům, které bude nutné v dohledné době zakotvit také do české legislativy. ČAOH vnímá myšlenky této nové evropské recyklační strategie velmi pozitivně a podporuje ji. Podrobněji se věnoval také výstupům ze studie ČAOH k možnostem energetického využití odpadů a paliv z odpadů v ČR (více zde).

Omezení skládkování, skládkovací poplatky

Na semináři bylo rovněž zmíněno, že v České republice již od roku 2009 každoročně klesá míra skládkování odpadů, a to v progresi cca o 16 % (více než 1,3 milionu tun) za 5 let, navíc bez navýšení skládkovacích poplatků. Pokud by se poplatky v ČR navyšovaly, byl zde uveden pozitivní příklad z Polska (partnera v rámci Visegrádské čtyřky), jak ekonomický nástroj zafungoval, při mírném navýšení poplatku. Polsko zvedlo své poplatky na hodnotu cca 700 Kč u využitelných a neupravených odpadů. Odpady po úpravě s menší mírou využitelnosti jsou pak zpoplatněny v míře cca 450 Kč a 200 Kč za tunu, dle reálných možností jejich využití. Toto zvýšení poplatků na hodnotu 700 Kč vedlo k zásadnímu odklonu odpadů ze skládek a přemístění odpadů do zpracovatelských, třídících a recyklačních kapacit. Na Polském příkladu je patrné, že pro podporu myšlenek oběhového hospodářství, třídění a recyklace, stačí poplatky v podobné výši. Velmi pravděpodobně však tato výše nestačí na realizaci a provoz nových spaloven komunálních odpadů, jakožto nejnákladnější odpadové technologie. Ale ty již Evropská komise stejně v nové strategii nehodlá podporovat a některé státy jako například Dánsko od nich chtějí ustupovat ve prospěch recyklace. V tomto směru, tedy v duchu nové evropské recyklační strategie, by se měl upravit i očekávaný nový český zákon o odpadech.

Zkušenosti s vyhláškou k palivům z odpadů

Velmi zajímavá byla rovněž prezentace mezinárodně uznávaného odborníka z italského ministerstva životního prostředí, pana Mininniho. Tématem jeho prezentace byly pozitivní výsledky a zkušenosti s italskou vyhláškou k palivům z odpadů. Ta v souladu s evropskou odpadovou směrnicí a po schválení Evropskou komisí, stanovuje kritéria, za kterých lze odpady zpracovat do podoby paliva odpovídajícího evropské normě a využít je mimo odpadový režim. Samozřejmě při splnění všech evropských povinností týkající se ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů pro spalovny odpadů. Podobnou vyhlášku k palivům z odpadů nyní zpracovalo i Slovensko a Rakousko. České MŽP její zpracování rovněž opakovaně veřejně přislíbilo, a to již cca před rokem. Odborná veřejnost už MŽP na vyžádání poskytla veškeré podklady. Doufejme, že vydání vyhlášky bude v podobném čase, jako u našich sousedů. Tak, aby se i touto cestou daly co nejdříve naplňovat myšlenky balíčku k oběhovému hospodářství, které ostatní státy začínají brát velmi vážně.  

Itálie bere balíček k oběhovému hospodářství vážně

S odkazem na evropský balíček na semináři zazněly také konkrétní informace, jak se k nové strategii staví Italie.  Itálie postupně orientuje své OH na co největší míru zpracování odpadů, včetně směsných komunálních odpadů. Na semináři byly podány informace, že Itálie směřuje odpad mimo jiné i do mnoha zařízení na třídění, kde je z něj vytříděno co nejvíce materiálově využitelných složek. Z vytříděné energeticky bohaté části se vyrobí palivo z odpadů, odpovídající evropské normě a palivové vyhlášce. Toto palivo je následně využíváno v cementárnách a dalších k tomu určených zdrojích, typu elektrárny a teplárny, a to při plnění přísných limitů ochrany ovzduší. Italští odborníci rovněž zmínili, že po úpravě odpadů v moderních třídících zařízeních, zůstává pouze cca 15 % nevyužitelného zbytku, který putuje na zabezpečenou skládku. Itálie nastavuje svůj systém na zodpovědné plnění moderní evropské strategie oběhového hospodářství a chce plně dostát očekávaným vysokým recyklačním cílům, které např. pro komunální odpady mají dosahovat hodnoty 70%.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..