Seminář ve Sněmovně - Jsme na cestě k oběhovému hospodářství?

Dne 16.2.2021 proběhl „na půdě“ Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny velmi zajímavý online seminář, kterému předsedal pan poslanec František Elfmark. Seminář nesl jméno “Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě k oběhovému hospodářství?“. Obsahem semináře tedy byla problematika spuštění nové odpadové legislativy a vše, co s tím souvisí.

Do panelové diskuze v rámci semináře byli Výborem pro ŽP Poslanecké sněmovny pozváni níže uvedení diskutující:

 

Jan Maršák, Petr Havelka, Miloš Kužvart, Ivo Kropáček, Pavel Drahovzal, Soňa Jonášová, Jaroslav Sixta, Jan Ernnest

Dle slov předsedajícího pana poslance Františka Elfmarka byl seminář a probíhající panelová diskuze hojně sledovanou událostí s vysokým počtem přihlášených.

 

O čem se diskutovalo

Vzhledem k tomu, že se diskutovala i aktuální témata z praxe, přinášíme nyní na webu České asociace odpadového hospodářství audiozáznam jednotlivých příspěvků a rovněž celé otevřené diskuze. Mezi komentovanými a diskutovanými tématy bylo například:

  • Výhody a nevýhody nového nastavení zákona a jeho dopady, včetně dopadů na obce a města
  • Překotné spuštění nové legislativy ze dne na den a stále chybějící vyhlášky
  • Otázka, zda nová legislativa má potenciál dovést ČR ke splnění závazných cílů oběhového hospodářství
  • Aktuální velmi vážný problém s nemožností uplatnění výmětů z třídění plastů a jeho dopady na obce (více zde, zde a zde)
  • Nutnost doplnění nástrojů na podporu recyklace a potřeba navýšení podpory ze strany státu
  • Otázka, kam budou odkloněné odpady ze skládek směřovány, do jakých technologií a typů nakládání s odpady
  • Jak to bude dále s biologicky rozložitelnými odpady
  • Pomohou nově plánované kapacity energetického využití ke splnění recyklačnách cílů?
  • Otázka dvojích dat v odpadovém hospodářství (více zde, zde a zde)
  • a další

 

Níže jsou uvedeny plné prezentace jednotlivých přednášejících a také plný audiozáznam jednotlivých vystoupení, včetně celé následující diskuze

U každého přednášejícího je odkaz na audiozáznam jeho vystoupení a dále jeho samotná prezentace, které byla promítána všem účastníkům semináře Poslanecké sněmovny.

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Prezentace ze semináře - marsak-seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Prezentace ze semináře - prezentace-caoh-havelka 

Audiozáznam celé prezentace

 

Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství

Prezentace ze semináře - kuzvart_seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA

Prezentace ze semináře - kropacek_seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR

Prezentace ze semináře - drahovzal_seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Soňa Jonášová, Incien

Prezentace ze semináře - jonasova_seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Jaroslav Sixta, Jan Ernest – Český statistický úřad

Prezentace ze semináře - ernest_seminar-obehove-hospodarstvi 

Audiozáznam celé prezentace

 

Hodně důležitým bodem programu s dostatečným prostorem byla také samotná Diskuze a v ní odpovědi přednášejících na dotazy posluchačů zaslané v průběhu semináře

 

Celý audiozáznam diskuze s odpovědmi na všechny položené dotazy je k dispozici zde

 

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů z webu Poslanecké sněmovny

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

31. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..