Šilarova novela hrozí zdražit odpadové služby a zlikvidovat tržní prostředí v odpadovém hospodářství

Senát má tento týden na programu projednávání novely zákona o odpadech předložené senátorem Petrem Šilarem. Novela, která nemá podporu odborné veřejnosti ani ekologů, radikálně zvýší poplatky za odpadové služby, omezí tržní prostředí v odpadovém hospodářství a naopak nesystémově zavede výrazná zvýhodnění pro provozovatele spaloven.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) upozorňuje, že novinky, které novela zavádí, povedou k zásadní deformaci tržního prostředí v odpadovém hospodářství. Náklady přitom podobně jako v případě podpory solárních elektráren ponesou občané, a to nejen ve formě zdražení poplatku za odpadové služby, ale i kvůli zavedení integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO), který skupina odborníků svolaných ze strany MŽP opakovaně odmítla. I přes to aktuální novela prvky ISNO do legislativy opět účelově zavádí.

Zavedení integrovaného systému nakládání s odpadem (ISNO) vezme obcím svobodu samostatně rozhodovat o pro ně nejvýhodnějším způsobu likvidace odpadu, díky níž je dnes v této oblasti v ČR zdravé konkurenční prostředí a akceptovatelná cena. Cílem ISNO je centralizace řízení toků odpadů a s tím spojená podpora výstavby spaloven, které v současnosti nejsou ekonomicky rentabilní, což logicky povede k dalšímu zdražování,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. „Konkrétní představu si lze udělat na příkladu německého regionálního odpadového svazku obcí Horní Lužice – Dolního Slezska (Ravon), který díky nevýhodným dlouhodobým smlouvám svazku obcí, spojeným s ekonomickými problémy spaloven, musí již dnes na provoz spalovny doplácet miliony eur ročně. Další paralelou je pak osud českého vodárenství, kde se po centralizaci voda zdražila za posledních 20 let stonásobně,“ dodává Havelka. Potvrzením uvedeného je skutečnost, že aktuální novela stanovuje zdražení k roku 2020 o celých 100 % oproti současnému stavu.

Spalovny odpadu by se v případě schválení novely dočkaly další nesystémové výhody – nově by nemusely platit poplatek za ukládání jimi produkovaného odpadu, čímž by byly nelogicky zvýhodněny oproti jiným technologiím. Naopak stávající zařízení by podle novely mohla být omezována dle vůle krajských úředníků, i v případě že splní veškeré zákonné podmínky pro provoz. Kraje by navíc nově mohly ovlivňovat celý sektor svými netržními finančními zásahy v řádech desítek až stovek milionů korun. Novela jim totiž dává k dispozici 80 % prostředků z vybraných poplatků, které byly doposud směřovány dotčeným obcím a SFŽP. Toto opatření může velmi zásadním způsobem poškodit až destruovat stávající fungující tržní prostředí, řídící se ekonomickými zákonitostmi sektoru.

ČAOH nesouhlasí s nesystémovými opatřeními, které novela navrhuje. Asociace doporučuje zachování stávajícího funkčního a decentralizovaného tržního prostředí, které s využitím stálé soutěže a konkurence doposud tlačí na co nejnižší cenu služby. ČAOH prosazuje cestu zajištění vyšší recyklace a dalšího zpracování odpadů v širokém spektru moderních technologií, tak jak to žádá Evropská unie, nikoli politickým rozhodnutím danou jedinou cestu mamutích a drahých zařízení, kde se odpad spálí.

 

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..