Skleněný odpad jako izolační materiál

Sklo nemusí sloužit jen jako obalový materiál. Pěnové sklo REFAGLASS, které vyrábí jeden z členů České asociace odpadového hospodářství, společnost Recifa, představuje moderní a ekologický způsob tepelné izolace staveb. Vyrábí se z recyklovaného skla a samo je také stoprocentně recyklovatelné.

 

Pěnové sklo má ve stavebnictví velkou budoucnost, neboť je na rozdíl od jiných izolačních materiálů opakovaně recyklovatelné, inertní, nehořlavé, zcela bezpečné pro životní prostředí a vyrábí se ze skleněného odpadu,“ dodává Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, jejímž je společnost Recifa členem.

Pěnové sklo REFAGLASS nahrazuje běžné tepelně izolační stavební materiály, jako je polystyren, skelná a minerální vata, pemza nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Je možné ho použít nejen k tepelné izolaci a drenáži staveb (základové desky, podlahy, stropy), ale také k odlehčení půdy, ke stabilizaci a odvodnění svahů při budování silnic a inženýrských staveb. Jeho vlastnosti jsou dobře využitelné při stavbě nízkoenergetických domů, či domů se zelenými střechami. Česká společnost Recifa se spolu s dceřinou firmou AMT Příbram sama zabývá svážením a zpracováváním odpadu, což jí umožňuje nabízet pěnové sklo REFAGLASS za výhodou cenu. Firma také přijímá množství občany vytříděného skla od dalších společností a je jedním z největších recyklátorů v ČR.

Pěnové sklo se vyrábí ze separovaného skleněného odpadu, který se na recyklační lince vyčistí a rozdrtí. Takto vzniklá druhotná surovina se dále upravuje na skleněnou moučku. Ta se v následném výrobním cyklu po přidání dalších přísad používá k výrobě pěnového skla REFAGLASS.

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě podporuje podobné aktivity svých členů, které přispívají k vysokému procentu využití recyklovatelných odpadů v České republice. ČAOH vnímá cestu vysokého stupně třídění a recyklace jako jednu z klíčových aktivit i pro odpadové hospodářství v České republice, což je plně v souladu s aktuální odpadovou strategií Evropské unie. Jednou z důležitých výhod takového nakládání s odpady je také tvorba pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti.

 

Níže je k dispozici obrázková galerie, která ukazuje samotné pěnové sklo a některé možnosti jeho využití:

Obr. 1: Pěnové sklo REAFAGLASS

Obr. 2: Rozdrcením skla a jeho následnou úpravou vzniká skleněná moučka, ze které se pěnové sklo vyrábí

Obr. 3: Pěnové sklo slouží jako skvělá izolace podlah a stropů

Obr. 4: Lze ho využít například i k izolaci zahradních bazénů

 

Článek je rovněž k dispozici ve formátu pdf s přímo vloženými obrázky - zde- caoh-sklo-jak-ho-neznate-final-pro-web.pdf [ 167.5 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..