SMO ČR: Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba

Poslanecká sněmovna se zabývá novelou zákona o odpadech. I když právní předpis částečně reaguje na praktické podněty měst a obcí, kvůli poslanecké iniciativě by se do něj během legislativního procesu mohla dostat chyba. A to ustanovení, že rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů by mělo zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Jak to má MŽP u více než 6 200 měst a obcí v praxi zvládnout, už poslanecký pozměňovací návrh neříká.

Systém odděleného soustřeďování komunálního odpadu má být – a dosud samozřejmě je - v kompetenci měst a obcí. Nastavují ho podle místních podmínek v souladu se zákonem o odpadech. To, že projednávaná novela navrhuje něco jiného, je další ukázkou nešťastné tvořivosti zákonodárců, kteří své podněty v některých případech vůbec neprojednávají s veřejnou správou.

„Senátní novelu zákona o odpadech jako takovou města a obce vítají, protože se zpřísněním sankcí snaží zlepšit situaci s nelegálním výkupem kovů“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Bohužel během legislativního procesu by se do ní kvůli poslaneckým pozměňovacím návrhům mohla dostat chyba týkající se kompetencí a také řada v praxi nerealizovatelných úprav, které by znamenaly další povinnosti pro města a obce bez toho, aniž by k jejich plnění měly potřebné nástroje.“

Kromě dříve zmiňované chyby, že by soustřeďování komunálního odpadu mělo mít na starosti MŽP, aktuální podoba novely zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 153) počítá s tím, že by se v plné míře zavedl oddělený sběr „biologicky rozložitelného odpadu“. Široce definovaný pojem by však v praxi znamenal, že by města a obce musely garantovat i oddělený sběr odpadu z restaurací nebo zemědělství. V praxi je však samospráva reálně schopna zajistit oddělený sběr biodpadu rostlinného původů, tedy ze zahrad a veřejné zeleně, za ten z restaurací a zemědělství by si měly odpovídat dané subjekty samy. Potřebují k tomu vybudovat síť zařízení na zpracování komunálních biodpadů a stanovit jasné podmínky (povinnost) pro zemědělce, aby odebírali produkty, které takto vznikají. Kompostem či digestátem by se měla o chybějící organickou složku obohacovat půda.

„Za neuvážené považují města a obce také fakt, že právní předpis navrhuje, aby občané měli více možností, jak nakládat s odpadem mimo odpadové hospodářství obce“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Města a obce však mají za odpadové hospodářství ve své působnosti plnou odpovědnost a je žádoucí, aby pravidla, která stanoví, dodržovali všichni občané.  Jinak by totiž vznikaly černé skládky, což by ve výsledku zvýšilo náklady obcí, a tedy i všech jejích obyvatel.“  

Projednávaný zákon také počítá s úplným zákazem skládkování „recyklovatelného a využitelného odpad a směsného komunálního odpadu“, a to od roku 2024. Co přesně se však takto specifikovaným odpadem myslí, právní předpis nikde neuvádí. Současná vágní definice by tak ve výsledku vedla pouze ke změnám v evidenci a pojmenování odpadů. Zákon by proto měl, jak už dříve požadoval Svaz měst a obcí ČR, jasně a srozumitelně stanovit parametry odpadu, který nebude možné skládkovat.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

 

Související články:

Sdružení obcí je proti neprojednaným změnám odpadové legislativy, další obce se přidávají

Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Pravdy či nepravdy – co skutečně stanoví platná legislativa EU v oblasti odpadového hospodářství?

Strategické změny v OH ve sněmovně opět formou poslaneckého pozměňovacího návrhu - stanovisko ČAOH

Kontroverzní odpadová novela - průběh třetího čtení ve sněmovně

Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Průzkum STEM/MARK - Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Černý pasažér ve sněmovně – odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který nikdo nezná

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..