Stanovisko ČAOH ke kontrolní zprávě NKÚ

Česká asociace odpadového hospodářství vydala své stanovisko ke kontrolní zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se problematiky výběru poplatků za ukládání nebezpečných odpadů.

 

„Problematika výběru poplatků za ukládání nebezpečných odpadů je řešena od roku 2005, kdy NKÚ prováděl první kontrolu. Problémy s nižším výběrem poplatků se objevily po-té, co narostla zákonná sazba tohoto poplatku, která je v ČR nyní 6200 Kč za tunu uloženého odpadu. Tato sazba je ve srovnání násobně vyšší než ve všech ostatních státech EU. Poplatek je v ČR nejvyšší v Evropě a patrně i na světě. Další nejdražší poplatky v ostatních státech se pohybují maximálně kolem 1600 Kč za tunu - dva státy EU, u ostatních států kolem cca 700 Kč (zdroj: ETC/SCP).

 

Ukládání nebezpečných odpadů je v ČR na dotčených zařízeních kontrolováno každoročně a v oblasti poplatků za NO nám není znám případ, kdy by bylo zjištěno porušení zákona. Provozovatelé zařízení respektují povolení vydaná příslušnými orgány a svá zařízení provozují tak, aby plnili přísné environmentální požadavky evropské legislativy. Pokud v této oblasti bude navrhována legislativní úprava, jsme připraveni konstruktivně přispět svými zkušenostmi k tomu, aby nové znění bylo lépe prakticky realizovatelné“.

 

Zdroj: ČAOH

 

Doplňující informace:

  • Poplatky za ukládání odpadů na skládky, tj. i rizikovou složku poplatku, platí producenti odpadů a provozovatel skládky pouze tyto zaplacené poplatky odvádí na příslušné místo, tj. vybrané rizikové poplatky na účet SFŽP, základní složku na účet obce.
  • Nebezpečné odpady využívané na skládkách skupiny S-NO mají vždy charakter a vlastnosti vhodné pro technologické zabezpečení skládek nebezpečných odpadů (tato zařízení splňují přísné normy pro ukládání nebezpečných odpadů a jsou pro tuto činnost konstruovaná). Odpady využitelné na technologické zabezpeční skládek jsou taxativně povoleny v provozních řádech skládek schválených příslušným úřadem. 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..